Behandeling

Chirurgie, radiotherapie en chemotherapie zijn de belangrijkste soorten behandelingen voor kanker. Daarnaast zijn er nog andere behandelingen — bijvoorbeeld hormoontherapie, doelgerichte therapie (targeted therapy) en immunotherapie — die de laatste jaren voor bepaalde kankers meer en meer gebruikt worden.

De behandelend arts-specialist houdt voor de keuze van de behandeling(en) vooral rekening met de soort kanker, de uitgebreidheid van de tumor, de algemene conditie en de leeftijd van de patiënt. 

Welke behandeling(en) u krijgt, wordt besproken in overleg tussen verschillende artsen-specialisten

Welke behandeling?

Hoeveel mogelijke behandelingen er voor uw kanker zijn, hangt af van de soort kanker, de uitgebreidheid van de ziekte en individuele factoren zoals uw leeftijd en uw algemene conditie. Wordt het één therapie of een combinatie van behandelingen? Wat zijn curatieve, adjuvante, neoadjuvante en palliatieve behandelingen precies?

Chirurgen aan de operatietafel copyright istockphoto

Chirurgie

De meeste mensen die kanker hebben, worden in de loop van hun behandeling geopereerd. Wat is het doel van chirurgie en van weefselonderzoek? Welke voorafgaande onderzoeken zijn nodig? Welke complicaties kunnen zich voordoen en hoe ermee omgaan?

Close-up van een infuus

Chemotherapie

Chemotherapie is een veelgebruikte behandeling van kanker met een of meer celremmende geneesmiddelen. Hoe werkt chemotherapie precies? Hoelang duurt de behandeling? Wat is een poortkatheter of port-a-cath? Welke bijwerkingen heeft het? En wat met voeding tijdens chemotherapie?

Radiotherapieafdeling van het UZ Leuven. Foto KotK/Filip Claessens

Radiotherapie

Radiotherapie (ook bestraling genoemd) is een veelgebruikte behandelingstechniek bij kanker die werkt met straling. Hoe werkt bestraling? Wat is inwendige bestraling? Welke bijwerkingen heeft het?

Kankercel

Hormoontherapie

Sommige soorten kanker zijn gevoelig voor geslachtshormonen, wat betekent dat die hormonen de groei van kankercellen kunnen bevorderen. Door medicijnen toe te dienen die die hormoongevoeligheid verminderen, kan ook de ontwikkeling en de werking van kankercellen geblokkeerd of vertraagd worden. Bij welke soorten kanker wordt deze hormoontherapie of hormonale therapie toegepast en hoe wordt ze toegediend?

Close-up van een infuus

Doelgerichte therapie

Doelgerichte therapie is een verzamelnaam voor allerlei verschillende soorten antikankermedicijnen die doelgericht de groei van kankercellen afremmen of stoppen. Hoe werkt deze therapie en bij welke soorten kanker wordt ze toegepast?

Kankercellen

Immunotherapie

Immunotherapie of immuuntherapie is een groep van behandelingsmethoden die erop gericht zijn onze natuurlijke afweer of immuniteit te stimuleren om kankercellen aan te vallen en op te ruimen. Hoe werken deze behandelingen en hoe worden ze uitgevoerd? Welke soorten kanker kunnen er vandaag met kans op succes mee behandeld worden?

Stamcellen worden ingevroren om op het moment van de transplantatie te worden toegediend

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie (SCT) of stamceltherapie is een behandeling waarbij iemand stamcellen krijgt toegediend om beenmerg te vervangen dat door kanker of de behandeling van kanker vernietigd is. Wat is een stamceltransplantatie precies? Hoe verloopt dat voor de patiënt en zijn eventuele donor? Welke complicaties kunnen er optreden?

Een klinische studie is wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis waarbij patiënten betrokken zijn

Onderzoek naar nieuwe behandelingen

In klinische studies (ook clinical trials genoemd) onderzoeken wetenschappers bij patiënten of een nieuw geneesmiddel veilig is en betere resultaten oplevert dan andere. Voor patiënten betekent zo'n studie vaak een extra behandelingsmogelijkheid en dus een extra kans. Hoe werkt zo'n studie? Hoe verloopt ze? En hoe kan iemand in een studie stappen? 

Complementaire behandelingen zijn niet-medische behandelingen die als aanvulling op de medische standaardbehandeling worden gebruikt, zoals relaxatie, mindfulness, visualisatietechnieken, vitamines of voedingssupplementen, diëten en bewegingsprogramma’s

Complementaire en alternatieve behandelingen

Naast de klassieke medische behandelingen zoals chirurgie, chemotherapie, hormoontherapie of radiotherapie zijn er allerlei complementaire en alternatieve behandelingen. Wat zijn dat precies? En hoe kan een patiënt het kaf van het koren scheiden?

Waar naartoe met uw klacht of probleem over de zorg of behandeling?

Bij elk probleem is het belangrijk dat u eerst bemiddelt met de arts, zorgverstrekker, dienst of afdeling die verantwoordelijk is voor het probleem dat u wilt aankaarten. Vraag om uitleg of probeer tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dikwijls kunt u zo vermijden dat iets escaleert of dat u ermee blijft zitten. Wanneer u echt niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen.