Blaaskanker

Ik ben stomadrager, geen stomapatiënt
Ode aan papa
Mijn nieuwe blaas betekende een kans op een nieuw leven
Blaaskanker ontstaat doordat cellen in de blaas zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen. Welke onderzoeken moet u ondergaan? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe komt u in contact met lotgenoten? Waar vindt u steun?

Wat is blaaskanker?

2347 diagnoses blaaskanker
op 68.216 kankerdiagnoses in 2016
(België)

In de blaas wordt urine opgevangen die via de urineleiders uit de nieren komt. De urine wordt tijdelijk opgeslagen in de blaas en verlaat het lichaam via de urinebuis (ook plasbuis of urethra genoemd) wanneer er geplast wordt. Nieren, urineleiders, blaas en urinebuis vormen samen de urinewegen.

Blaaskanker is een ziekte waarbij zich kwaadaardige cellen vormen in de blaas. Er zijn verschillen types blaastumoren, die genoemd worden naar de cellen waarin ze ontstaan. De meest voorkomende blaaskanker gaat uit van het slijmvlies van de blaas. Omdat slijmvliezen overal in de urinewegen aanwezig zijn, kunnen er op verschillende plaatsen in de urinewegen tumoren voorkomen.

De urinewegen

Een tumor die beperkt blijft tot het slijmvlies van de blaaswand, is een oppervlakkige blaaskanker. De tumor kan echter doorgroeien in de diepere lagen en in de spierlaag van de blaaswand. We spreken dan van een spierinvasieve blaaskanker. Het risico is ook groter dat deze tumoren uitzaaien naar de lymfeklieren en via het bloed naar andere organen.

De Stichting Kankerregister registreerde in 2016 in België 2347 nieuwe gevallen van blaaskanker. Blaaskanker komt bijna vier keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen: in België is het de vijfde meest voorkomende kanker bij mannen (ongeveer 5,3% van alle kankerdiagnoses bij mannen). De ziekte treft vooral mensen van boven de 60 jaar.

Voorkomen

U kunt niet vermijden dat u mogelijk kanker krijgt, maar u kunt wel een en ander doen om het risico op de ziekte te verkleinen: gezond eten en bewegen, verstandig omgaan met de zon en niet roken. Ook andere mogelijke kankerverwekkende stoffen komen aan bod: asbest, fijn stof, hormoonverstorende stoffen ... Lees hier alles over kanker voorkomen.

Onderzoeken

In een vroeg stadium veroorzaakt blaaskanker nauwelijks klachten. De volgende klachten of symptomen kunnen wijzen op blaaskanker: bloed in de urine, pijn bij het plassen of vaker moeten plassen dan gewoonlijk. Deze symptomen zijn echter niet altijd specifiek voor blaaskanker, maar het is wel het beste ermee naar de huisarts te gaan. Die zal indien nodig doorverwijzen naar een uroloog. Het plassen van bloed is een absolute indicatie voor verder onderzoek.

Om blaaskanker op te sporen, kunnen de volgende onderzoeken gebeuren. Met een urineonderzoek kunnen afwijkende cellen gevonden worden. Daarna is verder onderzoek nodig om te zien waar de tumor zich precies bevindt. Een echografie (onderzoek met geluidsgolven) van de nieren en van een gevulde blaas kan al richtinggevend zijn en is pijnloos. Het meest geschikte onderzoek is de cystoscopie, waarbij de uroloog de blaasholte van binnen bekijkt. Hij doet dat met een cystoscoop, een smalle, bij voorkeur flexibele buis die via de urinebuis in de blaas wordt gebracht nadat een verdovende gel is ingebracht via de urinebuis.

Als de diagnose blaaskanker gesteld is, willen de artsen weten in welk stadium de ziekte zich bevindt: dit is de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Dat helpt hen immers mee de behandeling te bepalen. Nadat het letsel in de blaas operatief is verwijderd, wordt het in het laboratorium onderzocht (pathologisch onderzoek). Onder andere op basis van dit onderzoek kunnen de artsen bepalen of het om oppervlakkige blaaskanker of spierinvasieve blaaskanker gaat. Er kunnen ook nog een aantal foto's genomen worden: een IVP of IVU (intraveneus pyelogram of intraveneus urogram). Dat zijn röntgenonderzoeken van de urinewegen waarmee de blaas, het nierbekken en de urinewegen duidelijk zichtbaar worden. Dat gebeurt na een intraveneuze inspuiting (een inspuiting in een ader) met een contraststof. Om ook de hogere urinewegen te controleren, kan een CT-urografie worden verricht. Indien er sprake is van een spierinvasieve blaaskanker wordt er ook een CT-scan van de longen genomen (computertomografie: met röntgenstralen worden gedetailleerde doorsneden van het lichaam genomen).

Behandelingen

De behandeling van blaaskanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en idealiter ook de huisarts betrokken zijn. Dit team van artsen, elk vanuit zijn of haar eigen expertisedomein, houdt voor de keuze van de behandeling vooral rekening met de uitgebreidheid van de tumor en de algemene conditie van de patiënt. De behandelend arts bespreekt het behandelingsvoorstel vervolgens met de patiënt. In overleg met de patiënt legt de behandelend arts de uiteindelijke behandeling vast.

De behandelend arts-specialist zal een van onderstaande behandelingen of een combinatie ervan adviseren. Als de ziekte beperkt is gebleven tot de blaas en niet is uitgezaaid, zal de specialist wellicht een curatieve behandeling voorstellen. Een curatieve behandeling is gericht op de genezing van de patiënt. Bij een uitgezaaide blaaskanker zal een palliatieve behandeling voorgesteld worden: dat is een behandeling die de ziekte niet geneest, maar ze remt en/of klachten vermindert. Soms zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Aarzel in dat geval niet uw specialist uitvoerig vragen te stellen over de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen. Bij twijfel kan ook een tweede mening van een andere specialist verhelderend en nuttig zijn.

Hieronder maken we het onderscheid tussen de behandeling van oppervlakkige blaaskanker en de behandeling van spierinvasieve blaaskanker.

  • De meest toegepaste behandelingen van oppervlakkige blaaskanker zijn op dit moment een operatie (chirurgie) en blaasspoelingen met medicijnen. Bij oppervlakkige blaastumoren is ook na behandeling de kans op herval groot. Bovendien bestaat ook de kans dat de tumor doorgroeit in de spierlaag en zo een spierinvasieve blaaskanker wordt. Afhankelijk van welbepaalde criteria (onder andere het aantal gezwellen en de grootte ervan) wordt een risicoprofiel voor wat betreft herval en uitbreiding bepaald (laag, gemiddeld, hoog risico). Opvolging is dus uitermate belangrijk, en uw uroloog zal daarom een opvolgschema op maat voorstellen.

  • De meest toegepaste behandeling van spierinvasieve blaaskanker is op dit moment een operatie (chirurgie) gevolgd door een urinestoma of vervangblaas. Om de prognose te verbeteren, wordt vaak voorafgaand aan de operatie chemotherapie gegeven (neo-adjuvante chemotherapie). In uitzonderlijke gevallen wordt bestraling (radiotherapie) van de blaas toegepast.

Forum

blaaskanker

Hallo, wil je medisch onderzoek helpen? Ik werk voor een vertaalbureau, ik heb je hulp nodig om een medische vragenlijst over blaaskanker te herlezen. Het doel is om de vragenlijst te verbeteren, omdat deze zal worden gebruikt voor klinische studies. Het doel is om een nieuwe behandeling voor deze ziekte te vinden. Er is 35 euro voor je tijd. Dankjewel.

Re: GIST tumor

Beste
Ik ben volop bezig een contactdag te organiseren
Op die manier komen lotgenoten samen en krijgen we nuttige informatie van gespecialiseerde oncologen.
Ik laat jullie alvast de datum snel weten
vg
Marleen