Gastro-intestinale stromale tumor

Je ziet niet aan mij dat ik kanker heb. Maar in mijn binnenste voer ik een zwaar gevecht.
Een gastro-intestinale stromale tumor of GIST is een zeldzame vorm van kanker in de wand van het spijsverteringskanaal. Bindweefselcellen beginnen zich er ongecontroleerd te vermenigvuldigen en vormen een kwaadaardig gezwel.
324 diagnoses gastro-intestinale stromale tumor
op 71.651 kankerdiagnoses in 2019
(België)

Een GIST is een wekedelentumor die ontstaat in de bindweefsellaag van het maag-darmstelstel. De tumor komt meestal voor in de wand van de maag (60 tot 70 %) of de dunne darm (20 tot 30 %). Een GIST kan ook voorkomen in de slokdarm of dikke darm. 

Andere wekedelentumoren gaan uit van bindweefsel in andere lichaamsdelen of van spier- of vetweefsel. Lees meer over andere soorten wekedelentumoren.

Voor de behandelingskeuze van GIST houdt het artsenteam vooral rekening met het stadium waarin de ziekte zich bevindt, met de graad van kwaadaardigheid van de tumor, met de plaats van de tumor, of er al dan niet uitzaaiingen zijn en met de algemene conditie en leeftijd van de patiënt.

Als de kanker niet is uitgezaaid en de plaats van de tumor het toelaat, wordt meestal gekozen voor een operatie (chirurgie), soms voorafgegaan door doelgerichte therapie. Bij de meeste patiënten heeft die behandeling een genezend effect. Mensen met een niet te opereren of uitgezaaide GIST krijgen alleen een behandeling met doelgerichte medicijnen. De doelgerichte medicijnen die bij GIST worden toegediend, zijn in eerste instantie imatinib (merknaam Glivec) en als dat niet meer werkt sunitinib (merknaam Sutent) en regorafenib (merknaam Stivarga). Bij lokaal zeer ver gevorderde GIST-tumoren geeft men imatinib ook langdurig als adjuvante behandeling na de operatie van de primaire tumor, ook in afwezigheid van uitzaaiingen.

De beschikbare doelgerichte geneesmiddelen werken niet bij alle soorten GIST even goed. Een DNA-onderzoek van de tumor is zeer belangrijk voor de planning van de behandeling van deze ziekte. Uw behandelend arts kan u ook vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd).

Gastro-intestinale stromale tumoren zijn zeldzaam. Slechts 1 % van alle tumoren van het maag-darmstelsel zijn GIST-tumoren. De Stichting Kankerregister registreerde in 2019 in België 324 nieuwe gevallen van GIST, waarvan 163 bij mannen en 161 bij vrouwen. GIST komt het meest voor bij volwassenen op middelbare leeftijd. De gemiddelde leeftijd bij de diagnose bedraagt 66 jaar (67 jaar voor mannen en 66 jaar voor vrouwen).

Coronavirus / Covid-19

Lees de verzamelde info rond het coronavirus en kanker

Hoe kunnen wij u helpen?

Voor uw vraag of probleem over kanker, neem contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker: