Hodgkinlymfoom

Een Hodgkinlymfoom is een type kanker dat begint in het lymfestelsel. Een Hodgkinlymfoom ontstaat doordat een afwijkende lymfekliercel abnormaal groeit. Welke onderzoeken moet u ondergaan? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe komt u in contact met lotgenoten?

Wat is een Hodgkinlymfoom?

355 diagnoses hodgkinlymfoom
op 68.216 kankerdiagnoses in 2016
(België)

Hodgkinlymfoom is een kanker die begint in het lymfestelsel. Dat lymfestelsel is een complex systeem in ons lichaam — enigszins vergelijkbaar met het bloedstelsel — dat bestaat uit lymfeweefsel en lymfeklieren die verbonden zijn door lymfevaten. Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol in de afweer tegen ziekteverwekkers.

Het lymfestelsel Het lymfestelsel is een complex systeem in ons lichaam dat bestaat uit lymfeweefsel en lymfeklieren die verbonden zijn door lymfevaten. Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol in de afweer tegen ziekteverwekkers.

Door de lymfevaten stroomt lymfe, een vloeistof die lymfocyten bevat. Lymfocyten zijn witte bloedcellen die infecties tegengaan. Ze ontstaan in het beenmerg uit de stamcellen. Wanneer de lymfocyten zich abnormaal gaan ontwikkelen en ongecontroleerd beginnen woekeren, spreekt men van lymfeklierkanker of lymfoom.

Andere soorten kanker, borstkanker of longkanker bijvoorbeeld, kunnen via het lymfeweefsel uitzaaiingen geven in andere organen. Deze uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn echter geen lymfomen. Lymfomen ontstaan echt uit de cellen van het lymfeweefsel, en ze kunnen zich via de lymfevaten en het bloed ook door het hele lichaam verspreiden.

Soorten lymfomen

Er zijn twee grote soorten kwaadaardige lymfomen: Hodgkinlymfoom (genoemd naar dokter Hodgkin, die de ziekte in de 19de eeuw voor het eerst beschreef) en non-Hodgkinlymfomen. Ongeveer 30 procent van de lymfomen zijn hodgkinlymfoom, 70 procent zijn non-Hodgkinlymfomen.

Deze pagina’s gaan alleen over Hodgkinlymfoom. Lees hier meer over non-Hodgkinlymfomen.

Hodgkinlymfoom is een zeldzame kanker (hij maakt ongeveer 0,5% uit van alle kankers in België). De Stichting Kankerregister registreerde in 2016 in België 355 nieuwe gevallen van Hodgkinlymfoom. Hodgkinlymfoom treft meestal jonge mensen tussen 15 en 35 jaar. Een tweede piek komt voor bij patiënten ouder dan 65 jaar. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen (210 diagnoses in 2016) dan bij vrouwen (145 diagnoses in 2016).

Voorkomen

U kunt niet vermijden dat u mogelijk kanker krijgt, maar u kunt wel een en ander doen om het risico op de ziekte te verkleinen: niet roken, gezond eten en bewegen, verstandig omgaan met de zon. Lees hier meer over de preventie van kanker.

Onderzoeken

Vaak is het eerste symptoom van Hodgkinlymfoom een voelbare zwelling van een of meer lymfeklieren in de hals, in een van de oksels of een van de liezen. Meestal zijn deze zwellingen niet pijnlijk. Soms zijn ze gevoelig als u er op drukt. 

Zwellingen van lymfeklieren kunnen ook in de ruimte tussen de longen ontstaan. Deze zwellingen geven klachten als benauwdheid of pijn in de omgeving van het borstbeen. Ook de volgende klachten of symptomen kunnen voorkomen: onverklaarbaar gewichtsverlies, koorts, hevig zweten (vooral ’s nachts) en felle jeuk.

Deze symptomen zijn echter niet altijd specifiek voor Hodgkinlymfoom, maar als ze niet na enige tijd vanzelf overgaan, is het wel het best ermee naar de huisarts te gaan. Hij zal een algemeen lichamelijk onderzoek en een bloedonderzoek doen, en u indien nodig doorverwijzen naar een specialist.

Een biopsie is de enige manier om de diagnose Hodgkinlymfoom te stellen. Een biopsie is een kleine ingreep waarbij een vergrote lymfeklier of andere stukjes lymfeweefsel weggenomen worden om in het laboratorium op kankercellen te onderzoeken.

Als de diagnose Hodgkinlymfoom gesteld is, dienen nog andere onderzoeken te gebeuren om te zien of er mogelijk elders in het lichaam tumoren te zien zijn en om te weten in welk stadium de ziekte zich bevindt. Dat helpt de artsen immers mee de behandeling te bepalen. Mogelijke onderzoeken zijn:

 • een CT-scan (computertomografie): zeer gedetailleerde röntgenfoto’s van het lichaam,
 • een PET-scan (positron emission tomography): er wordt een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof ingespoten om eventuele lymfomen zichtbaar te maken op foto,
 • een PET-CT-scan: dit is een gecombineerd onderzoek dat bestaat uit een CT-scan en een PET-scan,
 • een MR-scan of MRI (magnetic resonance imaging): een scan waarbij een magnetisch veld wordt opgewekt waarmee beelden van het inwendige van het lichaam gemaakt worden,
 • een beenmergonderzoek: met een naald wordt wat beenmerg opgezogen uit het borstbeen of de bekkenkam om te onderzoeken.

Stadia

Er worden vier stadia onderscheiden voor Hodgkinlymfoom. Op basis van het stadium kan de specialist inschatten hoe de ziekte zal evolueren en welke behandeling het meest aangewezen is.

 • Stadium I: één groep lymfeklieren of één orgaan is aangetast, bijvoorbeeld de lymfeklieren in één oksel.
 • Stadium II: twee of meer groepen lymfeklieren aan dezelfde kant van het middenrif zijn aangetast.
 • Stadium III: er zijn lymfeklieren of weefsel aangetast boven én onder het middenrif.
 • Stadium IV: het lymfoom heeft zich buiten het lymfestelsel verspreid naar andere organen zoals het beenmerg, de lever of de longen.

Bij elk stadium wordt de letter ‘B’ toegevoegd (bijvoorbeeld stadium IIB) als er zogenaamde ‘B-symptomen’ optreden. B-symptomen zijn:

 • een onverklaarbaar gewichtsverlies van meer dan 10 %, of
 • onverklaarbare hoge koorts, of
 • hevig nachtelijk zweten

Bij patiënten zonder deze symptomen wordt de letter ‘A’ toegevoegd aan het stadium (bijvoorbeeld stadium IA).

Kom op tegen Kanker bestaat 30 jaar

Volg hier wat er allemaal te gebeuren staat!

Behandelingen

De behandeling van Hodgkinlymfoom wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en idealiter ook de huisarts betrokken zijn. Dit team van artsen, elk vanuit zijn of haar eigen expertisedomein, houdt voor de keuze van de behandeling vooral rekening met het stadium waarin de ziekte zich bevindt en met de algemene conditie en leeftijd van de patiënt. De behandelend arts bespreekt het behandelingsvoorstel vervolgens met de patiënt. In overleg met de patiënt legt de behandelend arts de uiteindelijke behandeling vast.

De behandeling bestaat meestal uit chemotherapie, al dan niet gecombineerd met radiotherapie. In bepaalde gevallen wordt gekozen voor immunotherapie of intensieve chemotherapie gevolgd door een stamceltransplantatie. Uw behandelend arts kan u ook vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd).

Soms zijn er verschillende behandelingsopties of combinaties van behandelingen mogelijk. Aarzel niet uw artsenteam vragen te stellen over de keuzemogelijkheden en over de bijwerkingen van de verschillende behandelingen. Bij twijfel kan ook een tweede mening van een andere specialist verhelderend en nuttig zijn.

Forum

Re: kanker is een K-ziekte...

Ach Doris,

Wat erg dat mensen zo oppervlakkig zijn, en onhandig in hun uitlatingen, en dat kwetst uiteraard.
Je bent namelijk een medisch wonder, want ondanks de kleine overlevingskansen, heb je gevochten met de ziekte in je kielzog, maar je bent haar altijd voor gebleven.
Ik ben ook ongeneeslijk door uitzaaiingen, sinds bijna 2 jaar, en ik hoop zo hard om zo'n parcours te mogen afleggen als jij. Daarvoor zal ik er ook alle nodige behandelingen, de bijwerkingen, alle kwaaltjes, alle mindere periodes moeten bijnemen. Er is geen keuze. Maar je hebt vast net als ik een sterke wil om te blijven leven, no matter what...

Re: kanker is een K-ziekte...

Hoi Doris,

je verwoord het zo goed, ik zou het niet beter kunnen, kanker is idd een kut-ziekte, ik zeul er ook al 13 jaar mee rond
van de ene kant ben ik blij dat ik het nog altijd kan navertellen, maar van de andere kant
vind ik net als jij dat de bijverschijnselen nog erger zijn dan de ziekte zelf
en die enorme vermoeidheid altijd, je kan dat niet meer van je afschudden hé
ik zou zo graag nog eens uitgeslapen opstaan met bergen energie, ik weet niet meer wat dat is
mensen zeggen ook dikwijls dat ik er zo goed uitzie, ze begrijpen ook niet wat het voor mij inhoudt
heb ook al vriendschappen verloren