Borstkanker

Ik aanvaard het lot dat God me heeft toebedeeld
Rukaya Sadek Jasim
Lees het verhaal
Nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om dit stukje van mezelf los te laten.
Lieve Vandenbosch
Lees het verhaal
‘Alles anders en hetzelfde’
Kristien Bonneure
Lees het verhaal
Hier in het palliatief dagcentrum kan ik me echt ontspannen
Borstkanker ontstaat doordat cellen in de borst zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen. Welke onderzoeken moet u ondergaan? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe komt u in contact met lotgenoten? Waar vindt u steun?

Wat is borstkanker?

10470 diagnoses borstkanker
op 67.087 kankerdiagnoses in 2015
(België)

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Als het gezwel niet wordt verwijderd of bestraald, zullen de kankercellen steeds verder doordringen in het gezonde borstweefsel. De kans bestaat ook dat kankercellen zich verspreiden, onder andere via het lymfestelsel. Dat lymfestelsel speelt een belangrijke rol bij de productie van afweerstoffen tegen ziekteverwekkers. Het bestaat uit lymfevaten en lymfeklieren of lymfeknopen. De meeste lymfevaten in de borst leiden naar lymfeklieren in de oksel. Als borstkankercellen de lymfeklieren onder de arm bereiken, kunnen ze verder groeien en zich van daaruit verder uitzaaien. Ook via het bloed kunnen kankercellen zich verspreiden.

De Stichting Kankerregister registreerde in 2015 in België 10.378 nieuwe gevallen van borstkanker bij vrouwen. Borstkanker is daarmee de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen: in 2015 kregen in ons land 92 mannen de diagnose borstkanker. Het risico op borstkanker is voor een vrouw echter ongeveer 100 keer groter dan voor een man.

Voorkomen

Lees hier meer over

Onderzoeken

Als een vrouw iets abnormaals voelt of ziet aan haar borst, als de arts een knobbeltje ontdekt of als er bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker afwijkingen worden vastgesteld, zal verder onderzoek wellicht nodig zijn. De arts kan dan een diagnostische mammografie laten uitvoeren (röntgenfoto van de borst), al dan niet gecombineerd met een echografie (onderzoek met geluidsgolven).

Als er op de mammografie een afwijking wordt vastgesteld, kan er een punctie volgen (opzuigen van cellen met een lange, dunne naald) en/of een naaldbiopsie. Bij een naaldbiopsie wordt na plaatselijke verdoving met een dikkere naald een stukje weefsel uit het te onderzoeken gebied genomen en nadien onderzocht in het laboratorium. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld of het gevonden letsel goed- of kwaadaardig is.

Als de diagnose borstkanker valt, kunnen nog andere onderzoeken volgen om te zien of er mogelijk uitzaaiingen zijn elders in het lichaam:

  • een echografie van de oksel: als er afwijkingen worden vastgesteld, worden met een fijne naald cellen uit de klier afgenomen voor onderzoek onder de microscoop,
  • een CT-scan of computertomografie: zeer gedetailleerde röntgenfoto's van het lichaam,
  • een MR-scan of MRI (magnetic resonance imaging): een scan waarbij een magnetisch veld wordt opgewekt waarmee beelden van het inwendige van het lichaam gemaakt worden,
  • een botscan of isotopenscan: onderzoek na inspuiting met een licht radioactieve stof om te zien of er uitzaaiingen in het bot zijn,
  • een echografie van de lever,
  • een radiografie van borstkas en de wervelkolom.

Stadia

Aan de hand van de hierboven beschreven onderzoeken kan de arts het stadium van de ziekte vaststellen: dat is de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Voor borstkanker onderscheiden we vier stadia. Ze worden aangeduid met Romeinse cijfers van I (beginstadium) tot en met IV (vergevorderd stadium).

Behandelingen

De behandeling van borstkanker wordt besproken en gepland in een multidisciplinair overleg waarbij artsen van verschillende specialismen betrokken zijn. Voor de behandelingskeuze houden de artsen rekening met de grootte van de tumor, de eventuele doorgroei van de tumor in het omringende weefsel, de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen elders in het lichaam, met de biologische kenmerken van de tumor en de algemene conditie en leeftijd van de patiënt.

De meest voorkomende behandelingen van borstkanker zijn een operatie (chirurgie), bestraling (radiotherapie), een behandeling met medicijnen (chemotherapie), hormoontherapie of doelgerichte therapie. Het behandelend artsenteam zal meestal een combinatie van deze verschillende methoden adviseren, afhankelijk van de aard en locatie van de tumor, de uitgebreidheid, de algemene conditie en de leeftijd van de patiënt.

Soms zijn er meerdere behandelingsopties mogelijk. Aarzel in dat geval niet uitvoerig vragen te stellen over de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden.

Forum

Re: lymfe in hand,wanneer naar kine

Nog één tip... indien jullie de kans/ fut hebben om te sporten.... Aquagym is ideaal voor de lymfoedeem in de armen en tevens voor de gewrichten mochten deze stram zitten bij bijv.hormoonbehandeling met bijv. Femara . Ben ongeveer 1 jaartje bezig ermee en voel mij ook minder moe. 2 vliegen in één klap  :) ;)

Re: lymfe in hand,wanneer naar kine

Ik vind het zeer spijtig dat men in het UZ  Leuven zeer wantrouwig staat tov.mogelijke verdere behandelingen ivm. de behandeling van lymfoedeem. Tijdens mijn borstreconstructie in het UZ Brussel werden tevens lymfeklieren getransplanteerd naar mijn oksel. In januari 2018 kreeg ik 2 overbruggingen in de pols van mijn hand. Na al deze ingrepen vind ik dat ik een meer dan behoorlijk resultaat heb geboekt.... in het begin zat ik met een verschil tss.beide armen van 15%....nu werd dit verschil gereduceerd naar ietsje meer dan 3% oftewel ong.100 ml. Voor mij persoonlijk zijn deze ingrepen meer dan de moeite waard geweest. En dan te bedenken