Wilmstumor

Een Wilmstumor of nefroblastoom is een kwaadaardige tumor van de nier. Deze kankersoort komt hoofdzakelijk voor bij jonge kinderen (onder de vijf jaar). Meestal zit de tumor in één nier, zelden (3-5%) in beide nieren.
11 diagnoses wilmstumor
op 67.087 kankerdiagnoses in 2015
(België)

De wijze van behandeling van een Wilmstumor is afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Als het mogelijk is, wordt de aangetaste nier geheel of gedeeltelijk verwijderd. Soms krijgt het kind eerst chemotherapie om de tumor te verkleinen. Na de operatie kan chemotherapie of radiotherapie (bestraling) volgen. Als de Wilmstumor is uitgezaaid, wordt heel uitzonderlijk geopteerd voor een stamceltransplantatie.

Nefroblastoom is een zeer zeldzame kanker. De Stichting Kankerregister registreerde in 2015 elf gevallen van Wilmstumor. Van alle gevallen van kinderkanker is 5,5% een Wilmstumor. De aandoening komt bij meisjes iets meer voor dan bij jongens. Deze kankersoort is goed te genezen: als er geen uitzaaiingen zijn, geneest gemiddeld 80 tot 90% van de patiënten.