Galblaaskanker

Galblaaskanker ontstaat doordat cellen in de galblaas zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen. Welke onderzoeken moet u ondergaan? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe komt u in contact met lotgenoten? Waar vindt u steun?

Wat is galblaaskanker?

92 diagnoses galblaaskanker
op 71.651 kankerdiagnoses in 2019
(België)

De galblaas is een peervormig orgaan. Het ligt onder de lever in de bovenbuik. In de galblaas wordt galvloeistof verzameld en opgeslagen. Galvloeistof wordt meestal gewoon gal genoemd. Gal bevordert de vertering en opname van vetten. Daarnaast zorgt gal ook voor een goede werking van de darm.

De lever maakt voortdurend gal aan. Via steeds wijder wordende afvoerkanaaltjes komt de gal vanuit de lever in de galblaas. Deze afvoerkanaaltjes zijn de galwegen.

Galblaaskanker ontstaat in het slijmvlies van de galblaas en breidt zich tijdens zijn groei uit naar de buitenste weefsellagen. Galblaaskanker wordt ook galblaascarcinoom of galblaastumor genoemd. De meeste galblaaskankers zijn adenocarcinomen, dat zijn kankers die ontstaan in de cellen van het slijmvlies.

Galblaaskanker is een zeldzame kanker. De Stichting Kankerregister registreerde in 2019 in België 92 nieuwe gevallen van galblaaskanker. 

Kunt u galblaaskanker voorkomen?

U kunt niet vermijden dat u mogelijk kanker krijgt, maar u kunt wel een en ander doen om het risico op de ziekte te verkleinen: niet roken, verstandig omgaan met de zon, uw consumptie van alcohol matigen en gezond eten en bewegen. Lees hier meer over kanker voorkomen. Ook andere mogelijke kankerverwekkende stoffen komen aan bod: asbest, fijn stof, hormoonverstorende stoffen ...

Symptomen van galblaaskanker

Meestal veroorzaakt galblaaskanker in een vroeg stadium geen duidelijke klachten. Is galblaaskanker bij u in een vroeg stadium ontdekt? Dan is de kans groot dat de kanker bij toeval is ontdekt. Soms wordt galblaaskanker ontdekt nadat de galblaas is verwijderd in verband met galstenen. En soms ziet de arts de tumor op een echo of CT-scan die om een andere reden werd gemaakt.

Klachten die in een later stadium kunnen voorkomen zijn:

 • pijn in de bovenbuik, rechts onder de ribben
 • gele huid en geel oogwit (geelzucht)
 • jeuk over het hele lichaam
 • licht gekleurde ontlasting
 • donker gekleurde urine
 • onverklaarbaar gewichtsverlies
 • verminderde eetlust
 • misselijkheid en braken
 • koorts
 • vermoeidheid

De meeste klachten hebben te maken met een afsluiting van de galwegen. De gal kan dan niet meer afstromen naar de darm. Hierdoor hopen de galkleurstoffen zich op in de lever. Na verloop van tijd komen ze in het bloed terecht en in de huid. Dat veroorzaakt een gele verkleuring van het oogwit en de huid met daarbij vaak jeuk. De ontlasting krijgt geen bruine kleur meer (stopverfontlasting) en de urine wordt zeer donker van kleur, zoals cola.

Onderzoeken en diagnose van galblaaskanker

Hebt u symptomen die mogelijk veroorzaakt worden door galblaaskanker? Ga dan naar uw huisarts. Hij zal u vragen naar uw klachten en u vervolgens onderzoeken. Afhankelijk van uw klachten zal hij bloed laten onderzoeken en mogelijk een echografie van de buik laten maken.

Vermoedt uw huisarts dat u een afwijking aan de galblaas hebt? Of kan hij de oorzaak van uw klachten niet vinden? Dan verwijst hij u naar een internist (een arts die gespecialiseerd is in de interne organen), een maag-darm-lever-arts (een arts die gespecialiseerd is in het maag-darmstelsel, ook maag-darm-leverspecialist of gastro-enteroloog genoemd) of een hepatoloog (een arts die gespecialiseerd is in de lever, de galblaas en de galwegen).

Ook de specialist zal u vragen naar uw klachten en u lichamelijk onderzoeken. Daarna kunnen verschillende bijkomende onderzoeken volgen:

 • echografie van de bovenbuik: maakt een beeld aan de hand van geluidsgolven;
 • CT-scan (of computertomografie) van de buik: met röntgenstralen worden er doorsneden van het lichaam genomen;
 • MR-scan of MRI (magnetic resonance imaging): er wordt een magnetisch veld opgewekt waarmee zeer gedetailleerde beelden van de buikstreek gemaakt worden;
 • echo-endoscopie: een combinatie van een endoscopie en een echografie: de arts brengt via de mond een buigzaam slangetje (de endoscoop) voorbij de slokdarm en maag tot in de twaalfvingerige darm, vanuit de maag maakt hij met geluidsgolven een beeld van de galwegen.

Met genetisch onderzoek worden eventuele veranderingen in het DNA (genmutaties) opgespoord. 

Vaak wordt galblaaskanker bij toeval ontdekt nadat de galblaas is verwijderd omdat er galstenen in zaten. Onder de microscoop wordt onderzocht of de galblaas naast galstenen ook kwaadaardige cellen bevat. Is dat het geval, dan maakt de arts een CT-scan van het lichaam om te kijken of er tumorweefsel is achtergebleven en of er uitzaaiingen zijn.

Stadia van galblaaskanker

Aan de hand van de hierboven beschreven onderzoeken kan de arts het stadium van de ziekte vaststellen, dat is de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts houdt hierbij rekening met de plaats en grootte van de tumor, of en hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen en of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren en/of organen ergens anders in het lichaam.

Voor galblaaskanker onderscheiden we vier stadia. Ze worden aangeduid met Romeinse cijfers van I (beginstadium) tot en met IV (vergevorderd stadium).

Behandelingen

De behandeling van galblaaskanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en idealiter ook de huisarts betrokken zijn. Dat team van artsen, elk vanuit zijn of haar eigen expertisedomein, houdt voor de keuze van de behandeling vooral rekening met het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de algemene conditie van de patiënt. De behandelend arts bespreekt het behandelingsvoorstel vervolgens met de patiënt. In overleg met de patiënt legt de behandelend arts de uiteindelijke behandeling vast.

Indien mogelijk wordt een operatie uitgevoerd, waarbij de galblaas ruim wordt verwijderd. Soms wordt galblaaskanker behandeld met chemotherapie of radiotherapie. Uw behandelend arts kan u ook vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd).

Soms zijn er verschillende behandelingen of combinaties van behandelingen mogelijk. Aarzel niet uw artsenteam vragen te stellen over de keuzemogelijkheden en over de bijwerkingen van de verschillende behandelingen. Bij twijfel kan ook een tweede mening van een andere specialist verhelderend en nuttig zijn.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Voor uw vraag of probleem over kanker, neem contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker: