Eierstokkanker

Ik wil de regisseur van mijn lijf en leven blijven
Met mijn foto's toon ik wat kanker met me doet.
Katrien Verhaegen
Lees het verhaal
Eierstokkanker ontstaat doordat cellen in een eierstok zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen. Welke onderzoeken moet u ondergaan? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe komt u in contact met lotgenoten? Waar vindt u steun?

Wat is eierstokkanker?

697 diagnoses eierstokkanker
op 71.651 kankerdiagnoses in 2019
(België)

De twee eierstokken behoren net als de vagina (schede), de baarmoeder en de eileiders tot de inwendige geslachtsorganen van de vrouw.

De inwendige geslachtsorganen bevinden zich in het onderste deel van de buikholte (het kleine bekken). Met behulp van steunweefsel worden zij op hun plaats gehouden. De kleine en grote schaamlippen, de clitoris (kittelaar) en de ingang van de vagina behoren tot de uitwendige geslachtsorganen.

De eierstokken (ovaria) zijn kleine ovale organen. Ze zijn vier tot vijf centimeter lang en twee tot drie centimeter breed bij vrouwen in de geslachtsrijpe periode. Na de menopauze worden ze kleiner.

De vrouwelijke geslachtsorganen

De eierstokken zijn opgebouwd uit drie soorten weefsels. Afhankelijk van het type weefsel waar de tumor ontstaat, onderscheiden we de drie belangrijkste soorten eierstokkanker (ovariumcarcinoom).

  • De tumor ontstaat uit de cellen die de eierstokken bekleden: de epitheelcellen. We spreken in dat geval van een epitheliale eierstoktumor of adenocarcinoom.
  • De tumor ontstaat uit de cellen die hormonen produceren: de stromacellen. We noemen dat een gonadale stromaceltumor.
  • De tumor ontstaat uit onrijpe eicellen die in de loop van de tijd uitrijpen of verloren gaan: de kiemcellen. We noemen dat een kiemceltumor.

De Stichting Kankerregister registreerde in 2019 in België 697 nieuwe gevallen van eierstokkanker. Van alle vrouwen bij wie kanker wordt vastgesteld, wordt jaarlijks ongeveer 2 procent getroffen door eierstokkanker. Eierstokkanker ontstaat meestal bij vrouwen boven de 50 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen.

De meest voorkomende vorm van eierstokkanker is epitheliale eierstoktumor (meer dan 90 procent van de kwaadaardige eierstoktumoren).

Borderline-eierstokkanker

Van alle epitheliale eierstoktumoren is ongeveer 25 procent een grensgeval tussen een goedaardige en een kwaadaardige tumor. Dat heet een borderlinetumor. Vrouwen met een borderline-eierstoktumor krijgen een andere behandeling dan vrouwen met een kwaadaardige epitheliale eierstoktumor. Meestal is een operatie bij een borderlinetumor voldoende. De informatie op deze pagina’s gaat verder niet over de borderlinetumor.

Eileiderkanker

Eileiderkanker is een zeldzame vorm van kanker: in België wordt deze kankersoort jaarlijks bij ongeveer 86 vrouwen vastgesteld. Ze gedraagt zich als eierstokkanker.

Cysten op de eierstokken

Een cyste is een met vloeistof gevuld blaasje dat ook op de eierstokken kan voorkomen. De meeste cysten zijn goedaardig en verdwijnen vanzelf. Over deze goedaardige cysten gaat het hier niet.

Kunt u eierstokkanker voorkomen?

U kunt niet vermijden dat u mogelijk kanker krijgt, maar u kunt wel een en ander doen om het risico op de ziekte te verkleinen: niet roken, verstandig omgaan met de zon, uw consumptie van alcohol matigen en gezond eten en bewegen. Lees hier alles over kanker voorkomen. Ook andere mogelijke kankerverwekkende stoffen komen aan bod: asbest, fijn stof, hormoonverstorende stoffen ...

Erfelijkheid en familiale aanleg voor eierstokkanker

Kanker is een veelvoorkomende ziekte. De kans dat kanker bij meerdere personen in één familie voorkomt, is dus vrij groot. Kanker kan erfelijk zijn, maar in de meerderheid van de gevallen is dat niet zo. Slechts bij 5 tot 10 procent van alle mensen met kanker speelt erfelijke aanleg een doorslaggevende rol. Bij ongeveer 15 procent van vrouwen met eierstokkanker gaat het om een erfelijke vorm. Erfelijke kanker ontstaat door een mutatie of fout in iemands genen (DNA of erfelijk materiaal).

Sommige vrouwen hebben een verhoogd risico op eierstokkanker doordat ze een mutatie of een fout op een bepaald gen hebben geërfd. Bij eierstokkanker kunnen mutaties in de volgende genen een rol spelen:

  • Vrouwen die drager zijn van een afwijking op het BRCA1-gen lopen een risico van ongeveer 40 procent om in de loop van hun leven eierstokkanker te krijgen. Bijna alle vrouwen met een gemuteerd BRCA1-gen die eierstokkanker krijgen, zijn ouder dan 40 jaar.
  • Voor vrouwen met de BRCA2-genmutatie ligt het risico om eierstokkanker te ontwikkelen rond de 20 procent. Bij hen komt eierstokkanker bijna uitsluitend voor vanaf de leeftijd van 50 jaar.
  • Voor vrouwen met een beschadigd BRIP1-, RAD51C- of RAD51D-gen is er ook een verhoogd risico op eierstokkanker: het wordt geschat tussen 5 tot 18 procent. Bij hen komt eierstokkanker ook bijna uitsluitend voor vanaf de leeftijd van 45 jaar.

Om het verschil aan te tonen: vrouwen zonder BRCA-, BRIP1- of RAD51C/D-genmutatie hebben een risico van ongeveer 1,5 procent op eierstokkanker.

Ook vrouwen met het syndroom van Lynch hebben een verhoogd risico op eierstokkanker. Bij het syndroom van Lynch (ook wel hereditair niet-polyposis colorectaal carcinoom of HNPCC genoemd) is er een afwijking in het MLH1-, MSH2-, MSH6- of PMS2-gen. Bijna alle vrouwen die drager zijn van een fout in een van deze genen en eierstokkanker krijgen, zijn ouder dan 40 jaar.

Lees meer over kanker en erfelijkheid.

Onderzoeken en diagnose van eierstokkanker

Eierstokkanker verloopt vaak lang onopgemerkt omdat de ziekte in een vroeg stadium geen of weinig symptomen veroorzaakt. De volgende symptomen kunnen wijzen op eierstokkanker: pijn in de onderbuik of de rug, een opgezette (gezwollen of dikker wordende) buik, misselijkheid, verstopping, diarree of kortademigheid. Deze symptomen zijn niet specifiek voor kanker: er zijn ook andere ziekten met gelijkende symptomen. Indien dergelijke klachten langer dan een paar weken aanslepen, is het raadzaam een arts te raadplegen.

De huisarts zal u bij een of meer van bovenstaande klachten onderzoeken en indien nodig verwijzen naar een specialist. Wanneer er een vermoeden van eierstokkanker bestaat, voert de arts eerst een gericht lichamelijk onderzoek en een vaginale echografie uit. Een vaginale echografie is een onderzoek waarbij een apparaat dat geluidsgolven uitzendt in de vagina wordt ingebracht.

Soms wordt bij een vermoeden van eierstokkanker eerst een laparoscopie (kijkoperatie) uitgevoerd. Tijdens dat onderzoek bekijkt de arts de buikholte met een speciale kijkbuis, een laparoscoop. Tijdens een laparoscopie kan meteen ook een biopsie genomen worden (verwijdering van een stukje weefsel om te laten onderzoeken in het lab of het kankercellen bevat).

Als de diagnose eierstokkanker gesteld is, willen de artsen weten in welk stadium de ziekte zich bevindt, of de kanker is uitgezaaid en zo ja, naar welke lichaamsdelen. Dat helpt de artsen mee de behandeling te bepalen. Daarom worden er scans en bloed genomen. Bij een CT-scan of computertomografie worden er met röntgenstralen doorsneden van het lichaam genomen. Met een MR-scan of MRI (magnetic resonance imaging) wordt een magnetisch veld opgewekt waarmee zeer gedetailleerde beelden van het inwendige van het lichaam gemaakt worden. Bij een PET-scan (positron emission tomography) wordt een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof ingespoten om cellen met verhoogde stofwisseling (kanker- of ontstekingscellen) overal in het lichaam zichtbaar te maken op foto. Meestal wordt voor de operatie de voorkeur gegeven aan een MR-scan-van het hele lichaam.

Aan de hand van DNA-onderzoek (ook moleculair onderzoek genoemd) kan de arts nagaan of er sprake is van bepaalde veranderingen (mutaties) in het DNA van de kankercellen die men niet terugvindt in het DNA van gezonde cellen. Zulke mutaties worden bij eierstokkanker opgespoord omdat ze van belang kunnen zijn bij de keuze van de behandeling.

Stadia van eierstokkanker

Aan de hand van de hierboven beschreven onderzoeken kan de arts het stadium van de ziekte vaststellen. Dat is de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Voor eierstokkanker onderscheiden we vier stadia. Ze worden aangeduid met Romeinse cijfers van I (beginstadium) tot en met IV (vergevorderd stadium). Bij stadia I en II zijn er geen uitzaaiingen. In stadium III zijn er uitzaaiingen naar de buikholte, in stadium IV zijn er uitzaaiingen via de bloed- of lymfebaan naar andere organen, wat in eierstokkanker slechts bij een kleine minderheid voorkomt.

Behandelingen

De behandeling van eierstokkanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en idealiter ook de huisarts betrokken zijn (multidisciplinair oncologisch consult of MOC). Dat team van artsen houdt voor de keuze van de behandeling vooral rekening met de uitgebreidheid van de ziekte en de algemene conditie van de patiënte. De behandelend arts bespreekt het behandelingsvoorstel vervolgens met de patiënte. In overleg met de patiënte legt de behandelend arts de uiteindelijke behandeling vast.

De meest toegepaste behandelingen bij eierstokkanker zijn een operatie (chirurgie) en een behandeling met medicijnen (chemotherapie en soms doelgerichte therapie). De behandelend arts zal meestal een combinatie van beide behandelingen adviseren, afhankelijk van de aard, de locatie en de uitgebreidheid van de tumor, de algemene conditie en de leeftijd van de patiënte. Bestraling (radiotherapie) wordt bij eierstokkanker zelden toegepast.

Soms zijn er verschillende behandelingen of combinaties van behandelingen mogelijk. Aarzel niet uw arts vragen te stellen over de keuzemogelijkheden en over de bijwerkingen van de verschillende behandelingen. Bij twijfel kan ook een tweede mening van een andere specialist verhelderend en nuttig zijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

Voor uw vraag of probleem over kanker, neem contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker: