Leverkanker

Ik dank God op mijn blote knieën voor de tweede kans die ik kreeg
Leverkanker ontstaat doordat cellen in de lever zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen. Welke onderzoeken moet u ondergaan? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe komt u in contact met lotgenoten? Waar vindt u steun?

Wat is leverkanker?

1106 diagnoses leverkanker
op 71.651 kankerdiagnoses in 2019
(België)

De lever is het grootste interne orgaan van het lichaam. Hij ligt boven in de buikholte vlak onder de rechterlong. Het is een belangrijk orgaan met veel verschillende functies. De belangrijkste zijn:

 • suikers, vetten en bepaalde vitamines en mineralen opslaan
 • essentiële stoffen zoals eiwitten en vetten produceren
 • stollingsfactoren aanmaken (nodig om bloedingen te stelpen)
 • galvloeistof aanmaken (nodig om vetten te verteren)
 • lichaamseigen hormonen afbreken
 • giftige stoffen onschadelijk maken

Leverkanker is een tumor die ontstaat in de lever. Op deze pagina's gaat het dus niet over uitzaaiingen in de lever of doorgroei van een andere soort kanker, maar over kanker die ontstaat uit levercellen. We noemen dat primaire leverkanker. Een tumor in de lever komt meestal voor bij patiënten met een vooraf bestaande leveraandoening. Zo hebben de meeste patiënten met leverkanker levercirrose. Levercirrose is het gevolg van een chronische leverziekte waarbij de lever is beschadigd door littekenweefsel.

Er bestaan verschillende types leverkanker naargelang het type cel dat is aangetast. Hepatocellulair carcinoom (HCC) ontstaat in de hepatocyten, de meest voorkomende levercellen. Het is het meest voorkomende type leverkanker. In 80 tot 90 procent van alle gevallen gaat het om hepatocellulair carcinoom. De andere types zijn zeer zeldzaam. De informatie op deze pagina's gaat alleen over hepatocellulair carcinoom en niet over andere types.

Leverkanker is een zeldzame kanker (hij maakt ongeveer 1,3 procent uit van alle kankers in België). De Stichting Kankerregister registreerde in 2019 in België 1106 nieuwe gevallen van leverkanker. Leverkanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen: in 2019 werd in België bij 804 mannen en bij 302 vrouwen leverkanker vastgesteld. Ook kinderen kunnen getroffen worden door leverkanker, al komt dit heel zelden voor. In 2019 werd in België bij 6 kinderen tussen 0 en 14 jaar leverkanker vastgesteld. Dat is meestal een andere soort kanker dan die bij volwassenen. Niet alle onderzoeken en behandelingsopties zijn daarom dezelfde als bij volwassenen met een primaire leverkanker. Op deze pagina's gaat het enkel over leverkanker bij volwassenen.

Kunt u leverkanker voorkomen?

U kunt niet vermijden dat u mogelijk kanker krijgt, maar u kunt wel een en ander doen om het risico op de ziekte te verkleinen: niet roken, verstandig omgaan met de zon, uw consumptie van alcohol matigen en gezond eten en bewegen. Lees hier meer over kanker voorkomen. Ook andere mogelijke kankerverwekkende stoffen komen aan bod: asbest, fijn stof, hormoonverstorende stoffen ...

Onderzoeken en diagnose van leverkanker

Door de grote reservecapaciteit van de lever geven leverziektes vaak pas in een laat stadium klachten. In een vroeg stadium hebben veel mensen met leverziekten geen of weinig klachten. Dat komt doordat het gezonde deel van de lever de verschillende functies goed genoeg kan uitvoeren.

Klachten die kunnen wijzen op leveranker zijn bijvoorbeeld

 • pijn rechtsboven in de buik
 • misselijkheid en braken
 • verminderde eetlust
 • een zeer ‘vol’ gevoel na de maaltijd
 • onverklaarbaar gewichtsverlies
 • gele verkleuring van de huid en het oogwit, jeuk en donkere urine (door geelzucht)
 • opgezwollen buik (door ophoping van vocht, ook ascites of waterbuik genoemd)
 • spontane bloedingen door stollingsstoornissen
 • opgezwollen aders op de buik
 • zwakte en vermoeidheid

Let wel: deze klachten kunnen ook andere oorzaken hebben. Ze wijzen dus niet altijd op leverkanker. Ze kunnen ook wijzen op andere aandoeningen of op een leverziekte die niet kwaadaardig is. Nemen de klachten na enkele dagen niet af of worden ze erger? Raadpleeg dan voor alle zekerheid uw huisarts die u indien nodig zal doorverwijzen naar een internist-oncoloog (een arts die gespecialiseerd is in de inwendige organen en in de behandeling van kanker), een maag-darm-leverarts (een arts die gespecialiseerd is in het maag-darmstelsel, ook maag-darm-leverspecialist of gastro-enteroloog genoemd) of een hepatoloog (een arts die gespecialiseerd is in de lever, de galblaas en de galwegen).

Illustratie: KotK/Griet Wittoek

De arts start met een gesprek over uw gezondheidstoestand en een lichamelijk onderzoek. Hij onderzoekt uw buik door er aan te voelen en luisteren en door hem te bekloppen. Nadien volgt een bloedonderzoek. Op basis van dat onderzoek kan de arts andere aandoeningen van de lever uitsluiten of aantonen en de werking van de lever nagaan. Soms volgt een endoscopie (een onderzoek met een lange flexibele buis met aan het uiteinde een lichtbron) van de slokdarm en de maag om spataders op te sporen. Spataders wijzen op een overdruk in de lever. Het is belangrijk om eventuele overdruk op te sporen omdat die mee bepaalt of een operatie mogelijk is.

Na het gesprek, het lichamelijk onderzoek en het bloedonderzoek kan de arts beeldvorming aanvragen om de lever te onderzoeken op de aanwezigheid van knobbels. Dat kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Een echografie maakt gebruik van geluidsgolven om de lever op een beeldscherm zichtbaar te maken.
 • Bij een CT-scan of computertomografie wordt de buikstreek met behulp van röntgenstralen in beeld gebracht.
 • Met een MR-scan of MRI (magnetic resonance imaging) wordt een magnetisch veld opgewekt waarmee zeer gedetailleerde beelden van de buikstreek gemaakt worden.

Het belangrijkste onderzoek om vast te stellen of de knobbel wel of geen kanker is, is een punctie of een biopsie, waarbij met een heel dunne naald cellen uit de knobbel worden opgezogen (punctie) of een stukje weefsel wordt weggenomen (biopsie). In het lab wordt vervolgens onderzocht of daar kwaadaardige cellen tussen zitten. Met deze methode kan ook onderzocht worden of de lymfeklieren in de omgeving van de lever kwaadaardige cellen bevatten. Bij patiënten met levercirrose is een punctie of biopsie niet nodig. Als er bij hen bepaalde typische afwijkingen zichtbaar zijn op de CT- en/of MR-scan, is het in deze gevallen zeer duidelijk dat er een kwaadaardige tumor aanwezig is.

Als de knobbel kwaadaardige cellen bevat, kunnen nog andere onderzoeken volgen om te controleren of er uitzaaiingen zijn naar de lymfeklieren of andere organen (zoals longen of bot) in het lichaam. Dat kan met een CT-scan, een MR-scan of een PET-scan (positron emission tomography). Bij dat laatste onderzoek wordt een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof ingespoten om cellen met verhoogde stofwisseling (kanker- of ontstekingscellen) overal in het lichaam zichtbaar te maken op foto.

Stadia van leverkanker

Aan de hand van de hierboven beschreven onderzoeken kan de arts het stadium van de ziekte vaststellen, dat is de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts houdt hierbij rekening met de plaats en de grootte van de tumor(en), het aantal tumoren, de eventuele doorgroei van de tumor(en) in de bloedvaten en het omringende weefsel, de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen elders in het lichaam en de agressiviteit van de kankercellen. De arts houdt ook rekening met in hoeverre de lever nog werkt en met de algemene fysieke toestand van de patiënt.

Voor leverkanker onderscheiden we vier stadia. Ze worden aangeduid met de letters A, B, C en D en gerangschikt van een vroegtijdig (A) over een tussenliggend (B), een gevorderd (C) en een eindstadium (D) van de kanker.

Behandelingen

De behandeling van leverkanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en idealiter ook de huisarts betrokken zijn (multidisciplinair oncologisch consult of MOC). Dat team van artsen houdt voor de keuze van de behandeling vooral rekening met de grootte en de plaats van de tumor(en), het aantal tumoren, de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen, de kwaliteit van de leverfunctie, de aanwezigheid van overdruk in de lever en de algemene conditie van de patiënt. De behandelend arts bespreekt het behandelingsvoorstel vervolgens met de patiënt. In overleg met de patiënt legt de behandelend arts de uiteindelijke behandeling vast.

De kans op genezing is het grootst als met een operatie de tumor verwijderd of weggebrand wordt. Een levertransplantatie is een andere mogelijkheid. Als een operatie niet mogelijk is, is de behandeling erop gericht om de tumor(en) zo klein mogelijk te maken of te houden. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van embolisatie.

Bij vergevorderde leverkanker wordt immuuntherapie gecombineerd met doelgerichte therapie. De behandeling werkt in dat geval niet meer genezend maar kan wel de symptomen helpen verlichten en het voortschrijden van het ziekteproces gedurende al dan niet langere tijd vertragen. We noemen dat een palliatieve behandeling.

Soms zijn er verschillende behandelingen of combinaties van behandelingen mogelijk. Aarzel niet uw arts vragen te stellen over de keuzemogelijkheden en over de bijwerkingen van de verschillende behandelingen. Bij twijfel kan ook een tweede mening van een andere specialist verhelderend en nuttig zijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

Voor uw vraag of probleem over kanker, neem contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker: