Prostaatkanker

Ik zou dit iedereen aanraden die een delicate operatie moet ondergaan.
Martin Mandelings
Lees het verhaal
Prostaatpatiënten zijn vaak blij om over intieme zaken te kunnen praten
Veerle Decalf, prostaatverpleegkundige
Lees het verhaal
Ik ben nog te jong om seks op te geven.
Stephan Manssens
Lees het verhaal
Kunnen praten vermindert de angst al voor de helft
Prostaatkanker ontstaat doordat cellen in de prostaat zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen. Welke onderzoeken moet u ondergaan? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe komt u in contact met lotgenoten? Waar vindt u steun?

Wat is prostaatkanker?

10196 diagnoses prostaatkanker
op 71.651 kankerdiagnoses in 2019
(België)

De prostaat is een klier van het mannelijk voortplantingsstelsel, die onder de blaas en boven het rectum ligt (het rectum – ook wel endeldarm genoemd – is het laatste deel van de dikke darm, dat eindigt in de anus). De prostaat is bij jonge mannen ongeveer zo groot als een walnoot en ze omgeeft een deel van de urinebuis.

Prostaatkanker is een ziekte waarbij zich kwaadaardige cellen vormen in het weefsel van de prostaat. Een kwaadaardige prostaattumor veroorzaakt in een vroeg stadium meestal nauwelijks klachten. Prostaatkankercellen kunnen zich verspreiden via het lymfestelsel of via het bloed en zo uitzaaiingen vormen, bijvoorbeeld in de lymfeklieren en het bot.

Bij oudere mannen kan de prostaat ook goedaardig vergroot zijn en al dan niet klachten geven. Deze goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie) is geen prostaatkanker.

De Stichting Kankerregister registreerde in 2019 in België 10.196 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Prostaatkanker is daarmee in België de meest voorkomende kanker bij mannen. Het is een typische ouderdomsziekte: de gemiddelde leeftijd bij de diagnose is 69 jaar.

Kunt u prostaatkanker voorkomen?

  • U kunt niet vermijden dat u mogelijk kanker krijgt, maar u kunt wel een en ander doen om het risico op de ziekte te verkleinen: niet roken, verstandig omgaan met de zon, uw consumptie van alcohol matigen en gezond eten en bewegen. Lees hier meer over kanker voorkomen. Ook andere mogelijke kankerverwekkende stoffen komen aan bod: asbest, fijn stof, hormoonverstorende stoffen ...
  • Prostaatkanker vroeg opsporen

Onderzoeken en diagnose van prostaatkanker

De mannelijke geslachtsorganen

De volgende klachten of symptomen kunnen wijzen op prostaatkanker: verminderde of onderbroken urinestraal, vaak moeten plassen, moeilijk plassen, pijn of branderig gevoel bij het plassen of de ejaculatie, bloed in de urine of het zaad ... Deze symptomen zijn echter bijna nooit specifiek voor kanker (moeilijk plassen is bijvoorbeeld vaker het gevolg van een goedaardige vergroting van de prostaat). Prostaatkanker veroorzaakt bovendien dikwijls nauwelijks klachten, ook niet in de gevorderde stadia.

Om prostaatkanker op te sporen, kunnen de volgende onderzoeken gebeuren. Een rectaal onderzoek (ook rectaal toucher genoemd) is het aftasten van de prostaat via de anus. Zo kan de arts voelen of de prostaat verhard is of vergroot, wat mogelijk kan wijzen op kanker.

Ook een PSA-test kan soms een aanwijzing geven voor de aanwezigheid van een kwaadaardig prostaatgezwel. PSA of prostaatspecifiek antigen is een stof die met een eenvoudige test opgespoord kan worden in het bloed. Een te hoog PSA-gehalte in het bloed kán een aanwijzing zijn voor prostaatkanker. Een stijging van de PSA-waarde kan echter ook wijzen op andere, onschuldigere prostaatkwalen zoals een goedaardige prostaatvergroting of een ontsteking. Daarom is verder onderzoek noodzakelijk bij een verhoogde PSA-waarde.

Als er mogelijk sprake is van kanker, wordt er eerst een MR-scan of MRI (magnetic resonance imaging) van het kleine bekken genomen. Dat is een scan waarbij een magnetisch veld wordt opgewekt waarmee zeer gedetailleerde beelden van de prostaat en de omgeving gemaakt worden.

Afhankelijk van de uitslag van die scan kan er beslist worden om weefsel te onderzoeken door middel van een prostaatbiopsie. Daarbij worden, meestal onder plaatselijke verdoving en meestal via het rectum, met een naald verschillende stukjes weefsel (biopten) uit de prostaat verwijderd om te onderzoeken in het laboratorium op de aanwezigheid van kwaadaardige cellen. De biopten kunnen ook genomen worden door de huid tussen de anus en de balzak te prikken richting prostaat (transperineaal). Zo wordt de route via het rectum vermeden en vermindert de kans op een infectie.

Om de biopsie te kunnen uitvoeren, wordt de prostaat in beeld gebracht met een transrectale echografie. Die beelden kunnen eventueel gekoppeld worden aan de beelden van de MRI (fusietechniek).

Als de diagnose prostaatkanker gesteld is, willen de artsen weten in welk stadium de ziekte zich bevindt. Dat helpt hen mee de behandeling te bepalen. De onderzoeken die hiervoor kunnen gebeuren, zijn:

  • een CT-scan of computertomografie van de buik en de longen: om uitzaaiingen naar de klieren of andere organen als lever/longen te onderzoeken;
  • een botscan of isotopenscan: onderzoek na inspuiting met een licht radioactieve stof om te zien of er uitzaaiingen in het bot zijn.

Stadia van prostaatkanker

Aan de hand van de hierboven beschreven onderzoeken kan de arts het stadium van de ziekte vaststellen: dat is de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts houdt hierbij rekening met de grootte van de tumor, de agressiviteit van de tumor, de eventuele doorgroei van de tumor in het omringende weefsel en de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen elders in het lichaam.

Voor prostaatkanker onderscheiden we vier tumorstadia. Ze worden aangeduid met de letter T gevolgd door een cijfer van 1 (beginstadium) tot en met 4 (vergevorderd stadium).

  • Stadium T1: een tumor die niet wordt opgemerkt bij een rectaal onderzoek of beeldvormingsonderzoek. 
  • Stadium T2: een tumor voelbaar bij een rectaal onderzoek (voelt als een harde knobbel) of zichtbaar op beeldvormingsonderzoek en beperkt tot de prostaat.
  • Stadium T3: een kanker die zich uitbreidt tot buiten het prostaatkapsel en/of doorgroeit tot in de zaadblaasjes maar niet naar andere omliggende organen.
  • Stadium T4: een kanker die zich heeft uitgezaaid naar de organen in de omgeving van de prostaat (blaas, endeldarm ...).

Behandelingen

De behandeling van prostaatkanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en idealiter ook de huisarts betrokken zijn (multidisciplinair oncologisch consult of MOC). Dat team van artsen houdt voor de keuze van de behandeling vooral rekening met de uitgebreidheid van de tumor en de algemene conditie en leeftijd van de patiënt. De behandelend arts bespreekt het behandelingsvoorstel vervolgens met de patiënt. In overleg met de patiënt legt de behandelend arts de uiteindelijke behandeling vast.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij prostaatkanker. De meest toegepaste behandelingen zijn actieve opvolging, een operatie (chirurgie), bestraling (radiotherapie) en hormoontherapie. De prostaatkanker krijgt een Gleasonscore. Die vertelt hoe agressief de prostaatkanker groeit. De Gleasonscore kan van 6 tot 10 gaan. Hoe hoger de score, hoe agressiever de prostaatkanker.

Bij een vroegtijdig ontdekte prostaatkanker met een lage Gleasonscore hebben actieve opvolging, operatie en bestraling een gelijkwaardige uitkomst, met verschillende nevenwerkingen. Bij prostaatkanker met uitzaaiingen wordt hormoontherapie voorgesteld, meestal in combinatie met chemotherapie. De behandeling heeft in dat geval als doel om de groei van de kanker te vertragen en symptomen te voorkomen, uit te stellen of te verminderen.

Aarzel niet uw arts vragen te stellen over de keuzemogelijkheden en over de bijwerkingen van de verschillende behandelingen. Bij twijfel kan ook een tweede mening van een andere specialist verhelderend en nuttig zijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

Voor uw vraag of probleem over kanker, neem contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker: