Het coronavirus en kanker

De verspreiding van het nieuwe coronavirus en de uitbraak van COVID-19 geeft bij heel wat (ex-)kankerpatiënten en hun naasten aanleiding tot vragen. Op deze pagina vindt u waar u terechtkunt voor algemene informatie, aangevuld met specifieke informatie rond het virus en kanker.

Bent u door de huidige coronacrisis extra bezorgd over uw eigen ziekte/behandeling of die van een naaste, en hebt u nood aan een luisterend oor? Of zoekt u informatie over wetenschappelijke, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker (en corona)? Neem dan contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker (telefoon, mail, chat).

Op 10 november organiseerde Kom op tegen Kanker het webinar 'Kankerzorg in de tweede coronagolf'. Marc Peeters (voorzitter College voor Oncologie), Baki Topal (chirurg UZ Leuven), Marijke Quaghebeur (verpleegkundige UZ Gent) en Hadi Waelkens (psycholoog UZ Leuven) beantwoordden in een online vragenuurtje (webinar) vragen als 'Wat is het risico op een coronabesmetting in de ziekenhuizen?', 'Worden kankerpatiënten ernstiger ziek van het virus?', 'Wat met consultaties of onderzoeken die uitgesteld worden?' ... Herbekijk het webinar

Waar vind ik algemene informatie over de coronacrisis, ook in andere talen?

Voor algemene informatie rond COVID-19 verwijzen we graag door naar de informatiewebsite van de overheid info-coronavirus.be (en meer bepaald de rubriek Veelgestelde vragen). Daar vindt u het antwoord op vragen als: Wat is het coronavirus?, Wat zijn de symptomen van corona?, Wat moet ik doen als ik symptomen vertoon? …
Ook alle info over de vaccinatie tegen het coronavirus vindt u op de overheidswebsite.
U kunt ook altijd contact opnemen met de gratis infolijn van de overheid 0800 14 689 (open van 8u tot 20u), of stel uw vragen via mail op info-coronavirus@health.fgov.be.

Voor anderstaligen: het Agentschap Integratie en Inburgering voorziet de info over de maatregelen en over besmetting voorkomen in heel wat vreemde talen. En ook het Huis voor Gezondheid bundelde heel wat informatie in andere talen. Daarnaast vindt u de vertaling van een aantal onderstaande vragen (Arabisch, Engels, Farsi, Frans en Turks) op het platform MATCH-eN.

Ik ben borstkankerpatiënt en sinds de coronaperiode krijg ik een verkorte bestraling. Waarom?

Het bestralen van een aantal patiënten via verkorte bestralingsschema’s van vijf fracties (= hypofractionering, minder aantal bestralingen, met meer straling per keer) maakt deel uit van de noodplanning van verschillende ziekenhuizen tijdens de coronaperiode.

 • Zo worden bestralingstoestellen en beschikbaar personeel zo optimaal mogelijk ingezet. 
 • Door deze maatregel moeten patiënten zich minder frequent naar het ziekenhuis verplaatsen en zijn er minder ziekenhuiscontacten nodig.

Deze maatregel wordt enkel aangewend bij borstkankerpatiënten bij wie dat een veilig én volwaardig alternatief is.

Ik volg kinesitherapie voor de behandeling van lymfoedeem. Onderbreek ik die beter nu de coronabesmettingen weer oplaaien?

Nadat heel wat kinesisten tijdens de uitbraak van de crisis de deuren van hun praktijk sloten (of enkel nog beschikbaar waren voor dringende of acute behandelingen), gingen ze vanaf mei/juni weer open. Zij doen er alles aan om de behandelingen op een veilige manier te laten verlopen. Hebt u toch angst om de behandeling voort te zetten, dan is het voor (ex-)borstkankerpatiënten die zich laten behandelen voor lymfoedeem sowieso geen probleem de kinesitherapie tijdelijk te onderbreken. Al is het wel aangewezen om thuis zelf de oefeningen te blijven doen die uw kinesist u heeft aangeleerd. Informeer zeker naar de mogelijkheden bij uw kinesist. 

Loop ik geen risico op besmetting als ik naar het ziekenhuis ga?

Mensen die  naar het ziekenhuis moeten voor een consultatie, onderzoek of behandeling kunnen erop rekenen dat het ziekenhuis al het mogelijke doet om een besmetting te vermijden. Ook huisartsen en andere eerstelijnsverzorgers nemen heel wat maatregelen in acht voor een veilige zorg.

Ik heb bepaalde klachten. Stel ik een contact met de arts beter uit tot na de coronacrisis?

Absoluut niet. Patiënten met kanker en mensen met gezondheidsklachten die niets met corona te maken hebben, kunnen ook nu nog bij hun huisarts of specialist terecht. Wie te lang met klachten blijft rondlopen, loopt het risico dat die verergeren en dat de behandeling zwaarder wordt. Stel een contact met je huisarts, behandeld arts of de spoedafdeling dus zeker niet uit.

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen besmetting als ik tot de risicogroep behoor?

Voor mensen met kanker gelden dezelfde adviezen om besmetting te voorkomen als voor mensen zonder kanker. Pas zeer nauwgezet de algemene preventiemaatregelen van de overheid toe: 

 • Blijf zo veel mogelijk thuis. 
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen: 
  - Blijf thuis, zeker als u ziek bent.
  - Was vaak en grondig uw handen met water en zeep.
  - Hou minstens 1,5 meter afstand, ook als u buiten bent.
  - Beperk uw fysieke sociale contacten.
  - Draag overal een mond-neusmasker waar er andere mensen in de buurt zijn.

Extra aanbevelingen als u tot de risicogroep behoort: 

 • Vermijd contact met mensen van buiten uw gezin.
 • Moedig de mensen met wie u samenwoont aan om de voorgeschreven preventie- en hygiëneregels (zie hierboven) nauwgezet op te volgen. Ook zij komen best zo weinig mogelijk in contact met andere mensen. Is thuiswerken of een veilige werkomgeving niet mogelijk voor wie bij u inwoont? Misschien kunnen uw huisgenoten een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Is thuiswerken niet mogelijk? Bespreek met uw werkgever of er andere werkzaamheden zijn die minder risico op besmetting met zich meebrengen. 
 • Kreeg u van uw behandelend arts specifieke richtlijnen, bijvoorbeeld rond voeding of verzorging? Blijf die dan zeker ook opvolgen. 
 • Hebt u vragen? Stel ze aan uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis. 

Wat kan ik als (ex-)kankerpatiënt zelf doen om mijn immuniteit stabiel te houden of mogelijk te versterken?

Gezonde eet- en leefgewoonten zullen u niet beschermen tegen een besmetting, maar kunnen de gevolgen ervan wel beperken. Door gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen (met aandacht voor de algemene preventie- en hygiënemaatregelen tijdens de coronacrisis), zorgt u voor een zo hoog mogelijke weerstand. Vraag bij twijfel aan uw behandelend arts waar u verder op kunt letten. 

Het is niet nodig om supplementen te slikken. Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt u alle vitaminen en mineralen binnen die u nodig hebt. Bovendien kunnen bepaalde supplementen een effect hebben op uw kankerbehandeling. Neem in elk geval nooit op eigen houtje supplementen, overleg altijd eerst met uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis. 

Zeven tips om gezond te leven in tijden van corona

Is het aangeraden om zelf een mond-neusmasker of andere beschermingsmiddelen te dragen als ik tot de risicogroep behoor?

Een mond-neusmasker is op heel wat plaatsen verplicht, en het dient vooral om anderen te beschermen. Maak er dus zeker een goede gewoonte van om het te dragen. Let wel: het dragen van een mond-neusmasker vervangt de andere maatregelen om uzelf te beschermen niet. Regelmatig uw handen wassen en een fysieke afstand van anderhalve meter houden van andere personen, blijven de meest effectieve maatregelen om zelf niet besmet te worden. Behoort u tot de risicogroep, vermijd dan contacten met mensen van buiten uw gezin. Lees hier alle overheidsinformatie over wanneer u een mond-neusmasker moet dragen en hoe of bekijk hier draagtips (waarom, wanneer, hoe ...?).

Ik behoor tot de risicogroep en heb thuisverpleging of gezinszorg nodig. Is dat wel veilig?

Alle hulpverleners, dus ook thuisverpleegkundigen en gezinshelpers, nemen zeer strikte hygiënische maatregelen om te vermijden dat een infectie wordt overgedragen. Zij volgen de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en passen onder andere een strikte handhygiëne toe. Ze hebben momenteel ook maskers op en dragen een schort ter bescherming. 

Hebt u daarover vragen? Stel ze aan de coördinator van uw thuisverplegingsdienst of aan uw contactpersoon bij de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg waarop u een beroep doet. 

Kan er in deze periode nog palliatieve thuiszorg aan huis komen?

Ja, de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg thuis mogen verder werken. Thuisverpleegkundigen en huisartsen mogen aan huis komen (zie vraag over thuisverpleging en gezinszorg), al zal er altijd worden afgewogen of bijvoorbeeld een telefonische tussenkomst eventueel mogelijk is in plaats van een huisbezoek. In de palliatieve thuiszorg worden gewoonlijk ook veel vrijwilligers ingeschakeld voor bezoeken of nachtopvang. Vrijwilligers worden in deze periode normaal niet ingezet, tenzij het echt niet anders kan.

Ik woon samen met of zorg voor iemand die tot de risicogroep behoort. Waarop moet ik letten?

Volg nauwgezet de algemene preventie- en hygiënemaatregelen (zie de vraag over bescherming tegen besmetting) op en moedig alle mensen met wie u in contact komt aan om dat ook te doen. 

Woont u onder hetzelfde dak met iemand die tot de risicogroep behoort? Dan kunt u sinds begin juli ook gebruikmaken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, op voorwaarde dat thuiswerken niet mogelijk is en uw werkomgeving niet veilig genoeg gemaakt kan worden. Lees hier hoe dat gaat.

Vertoont u symptomen zoals hoesten, keelpijn, koorts en bent u dus mogelijk besmet door het coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts en volg de instructies op die u van hem krijgt. Lees hier de algemene adviezen voor zieke mensen en voor familie en vrienden van zieke mensen (pdf). 

Wat kan ik doen om me minder bezorgd of verdrietig te voelen?

Op de pagina Hoe zorg dragen voor uw emotioneel welzijn in coronatijden? vindt u:

 • Een filmpje waarin oncopsycholoog Ingrid Jacobs (UZ Gent) u uitnodigt om even stil te staan bij wat u voelt en denkt. Ze vertelt ook wat u kan ondersteunen om met de extra stress en spanning om te gaan.
 • Tal van tips en ideeën voor waar en bij wie u terechtkunt voor ondersteuning.

Hoe kom ik in deze periode van 'social distancing' in contact met lotgenoten?

Ik ben net een dierbare verloren. Hoe kan ik nu afscheid nemen in deze tijden van afstand houden?

 • De website Wijrouwenmee is een initiatief dat steun en troost wil bieden voor wie iemand verliest in deze tijden van corona.Hoe een afscheid op afstand toch dichterbij brengen? Wat kunt u als familielid of vriend doen? Welke mogelijkheden zijn er om in deze periode van afstand toch nabijheid te brengen? … Op al deze vragen vindt u er een antwoord en u krijgt heel wat tips en ideeën.
 • Met PlantTroost wil het netwerk Ferm iedereen de kans geven om samen troost te vinden en te bieden. U vindt er troosttips, filmpjes en getuigenissen. 
 • Herbekijk het webinar 'Afscheid, verlies en rouw in tijden van corona' van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Bekijk zeker ook onze algemene informatie voor nabestaanden.

Mijn opname in het ziekenhuis is uitgesteld wegens de coronacrisis. Wat met de terugbetaling van de ambulante kosten die ik hiervoor al heb gemaakt?

Via de hospitalisatieverzekering worden gemaakte kosten vlak voor en na een ziekenhuisopname vaak terugbetaald (zie de algemene voorwaarden van uw hospitalisatieverzekering). De terugbetaling van deze kosten is meestal beperkt tot 1 maand voor en 3 maanden na de hospitalisatie, de pré- en posthospitalisatieperiode.
 
Door de beslissing van de federale overheid om alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen uit te stellen naar een latere datum zou deze termijn voor een probleem kunnen zorgen bij reeds gemaakte kosten zoals een doktersbezoek, sessies bij de kinesitherapeut, medicatie, bloedafnames … Daarnaast is het ook mogelijk dat bepaalde medische kosten die volgen op de hospitalisatie uitgesteld worden wegens de coronamaatregelen. Hierdoor kan het zijn dat de posthospitalisatieperiode (meestal 3 maanden) niet voldoende is. 

 • Verzekeringsmaatschappij DKV besliste om patiënten die een pre- en posthospitalisatiedekking hebben, maar waarvan bepaalde behandelingen door de maatregelen uitgesteld worden, toch te vergoeden voor deze kosten.
 • KBC Verzekeringen verlengt eveneens de prehospitalisatieperiode tot aan het moment van de effectieve ziekenhuisopname. Wat de posthospitalisatieperiode betreft voor ziekenhuisopnames die reeds plaatsvonden maar waarbij de nabehandeling is uitgesteld, geldt bij KBC dat deze posthospitalisatieperiode met 3 maanden is verlengd.
 • Ook bij verzekeringsmaatschappij AG Insurance wordt de prehospitalisatieperiode verlengd wanneer een ziekenhuisopname in het kader van de coronamaatregelen werd uitgesteld.
 • Ethias neemt eveneens maatregelen in deze zin. In het geval van een uitgestelde ziekenhuisopname (i.k.v. Covid-19) nemen zij de kosten van de medische verzorging die binnen de oorspronkelijke waarborgperiode zouden vallen mede ten laste. In het geval van een opname tijdens of voor de lockdown, waarbij de contractuele waarborgtermijn liep tot in de lockdownperiode, wordt de nazorgtermijn verlengd met de termijn van de lockdown.
 • Ook de hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen die de pre- en posthospitalisatiekosten dekken passen hun voorwaarden tijdelijk aan, gelet op de overmachtssituatie als gevolg van de coronamaatregelen.

Staat uw hospitalisatieverzekeraar niet in dit overzicht maar zijn er medische kosten die door het uitstel van een opname of van uw nazorg wel plots niet meer binnen de standaardperiode van pre- en posthospitalisatie vallen? Neem dan zeker contact op met uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om na te gaan of er bij uw verzekeraar ook geen speciale regeling geldt n.a.v. de coronamaatregelen.

Door de coronacrisis is de afnameprocedure voor onze oncofreezing uitgesteld, maar nu bereik ik de maximumleeftijd voor terugbetaling. Wat nu?

Door heelkunde, chemo- of radiotherapie kunnen kankerpatiënten onvruchtbaar worden. Er zijn verschillende technieken om te proberen voor de start van de kankerbehandeling de vruchtbaarheid veilig te stellen, zodat zij na de behandeling de kans hebben om hun kinderwens te vervullen. Het invriezen van voortplantingsmateriaal (ook cryopreservatie of oncofreezing genoemd) is een van de mogelijkheden. Oncofreezing wordt terugbetaald voor kankerpatiënten, en ook voor vrouwen met een borderline-eierstoktumor en patiënten met een zeldzame bloedziekte. Lees meer over de terugbetaling van vruchtbaarheidsbesparende behandelingen.

Door de coronacrisis werden niet-dringende consultaties en behandelingen uitgesteld, maar aan de terugbetaling is een leeftijdsvoorwaarde gekoppeld: de afname van het voortplantingsmateriaal moet bij vrouwen gebeurd zijn vóór de 38ste verjaardag en bij mannen voor de 45ste verjaardag. Voor wie die maximumleeftijd bereikt heeft tijdens de coronacrisis (beginnend op 1 maart 2020) wordt die leeftijdsvoorwaarde vermeerderd met zes maanden.

Mijn borstreconstructie met eigen weefsel kon door corona niet volledig afgerond worden binnen de tijdsduur van 1 jaar. Wat nu met de terugbetaling?

Sinds juli 2016 is er in ons land een betere terugbetaling van een borstreconstructie met eigen weefsel na borstkanker of na een preventieve amputatie bij genetisch bepaalde borstkanker.

Tijdens de coronacrisis werden niet-dringende ingrepen uitgesteld. Kon de volledige reconstructie om die reden niet plaatsvinden binnen de reglementair voorziene periode voor terugbetaling van 1 jaar, dan wordt de periode verlengd tot 18 maanden, op voorwaarde dat ten minste één dag van de tijdsduur van 1 jaar valt binnen de coronaperiode (startend op 1 maart 2020).

Ik ben arbeidsongeschikt. Door technische werkloosheid moet ik stoppen met mijn gedeeltelijke werkhervatting. Op welke uitkering heb ik nu recht?

Bent u erkend als arbeidsongeschikt en hervatte u gedeeltelijk het werk met de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds, dan hebt u recht op een uitkering. De toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zal afhangen van het volume en de aard van uw gedeeltelijke werkhervatting.
 
Als u ondertussen weer meer dan 1/5de (20 %) werkte
 
Als u meer dan 1/5de van uw contractuele arbeidsduur werkte, dan kunt u een tijdelijke-werkloosheidsuitkering krijgen als u volledig of gedeeltelijk de uitoefening van deze activiteit moet stopzetten. Daarnaast krijgt u voor de resterende dagen een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals ervoor (die zelf verminderd zal blijven zoals vóór het stopzetten (volledig of gedeeltelijk) van uw activiteit).

Als u minder dan 1/5de werkte
 
Als u minder dan 1/5de van uw contractuele arbeidsduur werkte, hebt u geen recht op tijdelijke werkloosheid. U behoudt wel uw volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Meer info?

Ik ben ex-kankerpatiënt en ben bang om besmet te worden wanneer ik weer ga werken. Kan ik preventief thuisblijven?

Neem eerst en vooral contact op met uw behandelend arts. Die zal het best kunnen beoordelen of er bij u effectief sprake is van een verminderde immuniteit en u dus een verhoogd risico loopt. Is dat inderdaad het geval, dan zal uw dokter u een preventieve quarantaine kunnen voorschrijven. Voor mensen die niet ziek zijn, maar die uit voorzorg voor een besmetting met het coronavirus toch in thuisquarantaine moeten blijven, is er namelijk een speciaal medisch attest.

In de komende periode blijft telewerken waar dat mogelijk is nog de norm. Is dat bij u mogelijk, maak daar zeker gebruik van. Dan blijft u in een veilige omgeving aan de slag en blijft uw werkgever uw loon uitbetalen. Is dat niet mogelijk, dan geeft dit speciaal medisch attest u recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. 

Lees meer informatie over het attest en meer informatie over tijdelijke werkloosheid

Ik ben ex-kankerpatiënt en bang om besmet te raken. Kan mijn werkgever mij verplichten om contact te hebben met cliënten met corona?

Bent u ongerust, neem dan eerst en vooral contact op met uw behandelend arts. Die kan aangeven of u een verhoogd risico loopt op infecties en of het daarom aangewezen is om contact met besmette cliënten te vermijden. Is dat het geval, contacteer dan uw arbeidsarts. Hij of zij heeft een duidelijker beeld van uw specifieke werkomstandigheden en kan mee bekijken op welke manier uw takenpakket tijdelijk zou kunnen worden aangepast zodat u minder risico loopt. De contactgegevens van uw arbeidsarts kunt u opvragen bij de personeelsdienst van uw organisatie en zijn meestal ook terug te vinden in het arbeidsreglement of op het intranet van uw bedrijf.

Op basis van de bevindingen van de artsen kunt u vervolgens met uw werkgever bespreken of het effectief mogelijk is om tijdelijk andere taken uit te voeren. Werkgevers hebben een preventieplicht: ze zijn wettelijk verplicht de nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Dat betekent ook dat werkgevers rekening moeten houden met de gezondheidssituatie van elke individuele werknemer en dus ook met uw verminderde immuniteit.

Is een tijdelijke aanpassing van uw takenpakket of telewerk niet mogelijk en is het dus onvermijdelijk dat u in aanraking komt met besmette cliënten, bespreek dan met uw artsen of een preventieve quarantaine aangewezen is. Via het speciaal medisch attest (zie bovenstaande vraag) komt u dan in aanmerking voor een uitkering voor tijdelijke werkeloosheid.