Rechten en plichten bij werkhervatting

Overzicht van alle juridische vragen over rechten en plichten waarmee (ex-)kankerpatiënten geconfronteerd kunnen worden in het kader van hun werk(hervatting). De wetgeving rond werkhervatting kan complex en onoverzichtelijk zijn, en is vaak in zeer ontoegankelijke taal geschreven. Onze antwoorden moeten jou in staat stellen toch de juiste informatie te vinden.
De vragen en antwoorden gelden enkel voor werknemers. De arbeidsongeschikte zelfstandige en de arbeidsongeschikte die werkt in statutair verband of werk verricht op een andere grond dan de arbeidsovereenkomst, komen niet aan bod.

Laatst aangepast op