Gedeeltelijke werkhervatting

De vragen en antwoorden gelden enkel voor werknemers. De arbeidsongeschikte zelfstandige en de arbeidsongeschikte die werkt in statutair verband of werk verricht op een andere grond dan de arbeidsovereenkomst, komen hier niet aan bod.

Laatst aangepast op