Radiotherapie

Onderstaande informatie is bedoeld voor kankerpatiënten die radiotherapie krijgen en hun familie. U leest hierin wat bestraling is, welke soorten bestraling er bestaan en wat mogelijke bijwerkingen zijn. U kunt zich op die manier bijvoorbeeld voorbereiden op een gesprek met de behandelend radiotherapeut-oncoloog en de andere mensen van de afdeling radiotherapie.

Radiotherapieafdeling van het UZ Leuven. Foto KotK/Filip Claessens

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie (ook bestraling genoemd) is een medische behandeling met ioniserende stralen. Meer dan de helft van alle kankerpatiënten heeft op een bepaald moment tijdens zijn ziekte radiotherapie nodig. Samen met andere behandelingstechnieken zoals chirurgie en chemotherapie kan radiotherapie kanker bestrijden.

Foto KotK/Ivo Hendrikx

Radiotherapie: uitwendige bestraling

Uitwendige bestraling is een behandelingstechniek waarbij de bestraling vanuit een machine buiten het lichaam komt. Een opname in het ziekenhuis is vaak niet nodig en de behandeling is pijnloos.

Man ligt in ziekenhuisbed

Radiotherapie: inwendige bestraling (brachytherapie of curietherapie)

Brachytherapie (ook inwendige bestraling of curietherapie genoemd) is een behandelingstechniek waarbij de radiotherapeut-oncoloog één of meerdere buisjes, katheters of naalden (samen de 'bronhouders' genoemd) in het lichaam brengt. Dat gebeurt onder lokale of algemene verdoving. Nadien worden de bronhouders aangesloten op een toestel dat radioactieve bronnen bevat en die bronnen in de bronhouders schuift.

Welke behandeling(en) u krijgt, wordt besproken in overleg tussen verschillende artsen-specialisten

Radiotherapie: speciale bestralingen

Voor sommige soorten kanker bestaan er speciale bestralingstechnieken. Voor meer info kunt u terecht bij uw radiotherapeut-oncoloog.

Slapende vrouw

Bijwerkingen radiotherapie

De radiotherapeut-oncoloog zorgt ervoor dat de straling de gezonde weefsels en organen zo weinig mogelijk beschadigt. Toch kan straling, afhankelijk van de dosis, invloed hebben op de gezonde cellen in het bestraalde gebied. De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk en verdwijnen enkele weken na het beëindigen van de bestralingsreeks. Bijwerkingen van bestraling komen alleen voor in de delen van het lichaam die bestraald worden. Als u bijvoorbeeld op de borst bestraald wordt, kan uw hoofdhaar er niet van uitvallen.

Nazorg na bestraling

Leven met een ernstige ziekte als kanker is een hele beproeving. Behalve de fysieke ongemakken die de medische behandeling meebrengt, worden de meeste kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen, angsten en onzekerheden.