Hoe vaak komt kanker voor?

In 2020 kregen in ons land 68.782 mensen kanker. Dat zijn gemiddeld 188 mensen per dag, 8 mensen per uur die te horen krijgen dat ze aan kanker lijden.

Nieuwe gevallen van kanker in België en Vlaanderen

België / Vlaanderen

 • Mannen: 36.840 / 23.091
 • Vrouwen: 31.942 / 19.020
 • Totaal: 68.782 / 42.111

De cijfers hierboven zijn de incidentiecijfers van het jaar 2020 (exclusief huidkankers, niet-melanomen*). Alle cijfers zijn afkomstig van de Stichting Kankerregister, de instelling die gegevens over nieuwe kankergevallen verzamelt en registreert. 

gesprek met arts

In België krijgen gemiddeld 188 mensen per dag de diagnose kanker. Vooral oudere mensen krijgen de ziekte.

Andere cijfers over kanker

 • Kanker komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
 • Ongeveer 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen krijgen kanker voor hun 75ste. 
 • Vooral ouderen krijgen de ziekte: 69 procent van de vrouwen en 80 procent van de mannen zijn 60 jaar of ouder bij de diagnose. 
 • Minder dan 1 procent van alle kankers doet zich voor op kinder- of adolescentenleeftijd (van 0 tot 19 jaar). Kanker bij kinderen blijft daarmee een extreem zeldzame ziekte. 
 • De meest voorkomende kankers bij mannen zijn prostaatkanker, longkanker en dikkedarmkanker. Bij vrouwen is dat borstkanker, dikkedarmkanker en longkanker.  
 • Borst-, dikkedarm-, long- en prostaatkanker zijn samen goed voor meer dan de helft van alle nieuwe kankers. 

Trends

 • Het risico om te sterven aan kanker daalt jaar na jaar. Bij mannen gaat die daling sneller dan bij vrouwen. Cijfers over sterfte heten ook wel mortaliteitcijfers
 • De overlevingskansen na kanker namen de voorbije jaren licht toe. Mensen met kanker overleven langer. Lees meer over de kans op genezing
 • Ongeveer 3 op de 100 Belgen kregen tussen 2011 en 2020 een kankerdiagnose en waren eind 2020 nog in leven. Hoeveel mensen op een bepaald moment in het verleden een ziekte kregen en op een bepaalde ogenblik nog in leven zijn, heet ook wel de prevalentie van een ziekte. De kankerprevalentie geeft dus een zicht op het aantal personen die de diagnose van kanker kregen en nog in behandeling zijn, leven met of genezen zijn van deze ziekte. 
 • De toekomst: de Stichting Kankerregister verwacht dat het aantal nieuwe kankergevallen in België de komende jaren blijft stijgen, tot 83.590 in 2030. Die stijging is vooral te verklaren door de vergrijzing en de groei van de bevolking: als mensen langer leven, neemt ook de kans op kanker toe. Bij vrouwen stijgt het aantal kankers echter sterker: de Stichting Kankerregister verwacht bij vrouwen een extra toename van tumoren zoals long-, mond- en keelholtetumoren die met roken te maken hebben, doordat vrouwen meer zijn gaan roken. 
 • Er wordt verwacht dat het risico op kanker bij mannen en vrouwen de komende jaren verder naar elkaar toe zal evolueren. 
Laatst aangepast op