Moet ik bij sollicitaties zeggen dat ik vorig jaar ziek ben geweest?

Vorig jaar werd ik behandeld voor maagkanker. In januari 2020 begon ik opnieuw te werken maar door de coronacrisis werd ik onlangs ontslagen. Moet ik bij sollicitaties zeggen dat ik vorig jaar ziek ben geweest?

U bent niet verplicht om tijdens een sollicitatieprocedure te zeggen dat u kanker hebt gehad. Deze informatie behoort tot uw persoonlijke levenssfeer. De werkgever heeft slechts recht op deze persoonlijke informatie als ze relevant is voor de aard en de uitoefening van de functie. Zo kan een bepaalde vorm van kanker (of de gevolgen ervan) u geheel of gedeeltelijk ongeschikt maken voor de functie waarvoor u solliciteert. Als sollicitant bent u echter niet altijd zelf in staat om te weten of uw gezondheidstoestand een belemmering vormt of niet.

In een aantal gevallen wordt, doorgaans als laatste stap in het aanwervingsproces, een arbeidsgeneeskundig onderzoek georganiseerd. Meestal vraagt de arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd) dan expliciet naar uw gezondheidstoestand. Hij moet zich houden aan het beroepsgeheim, maar dient wel te oordelen of u geschikt bent of niet voor een bepaalde vacante functie, gelet op uw medische conditie.

We horen wel verhalen van mensen die in een sollicitatiegesprek spontaan vertellen dat ze ziek zijn geweest. Maar juridisch gezien hoeft het dus niet, zolang de ziekte uw functioneren niet in de weg staat.