Sociale voorzieningen: Palliatieve omkadering

Een overzicht van de sociale voorzieningen rond palliatieve omkadering.

Tegemoetkomingen en andere voordelen

Forfait voor palliatieve zorg thuis

Gratis huisbezoek door huisarts, kinesist en thuisverpleegkundige

Patiënten die in aanmerking komen voor het palliatief forfait hebben ook recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de kinesist en de thuisverpleegkundige.

  • De huisarts gebruikt voor de aanrekening van een consultatie het gewone nomenclatuurnummer. De raadpleging wordt achteraf volledig door het ziekenfonds terugbetaald.
  • De vrijstelling voor kinesitherapie moet aangevraagd worden bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Dat kan via een voorschrift voor kinesitherapie van de behandelend arts. Nomenclatuurnummers voor kinesitherapie: 564211 – 564233 (2de zitting van de dag).
  • De verpleegkundige kan een palliatief forfait aanrekenen voor haar of zijn zorg, een all-inbedrag dat alle verpleegkundige zorg en begeleiding dekt. De patiënt betaalt hierop geen remgeld. Het forfait moet aangevraagd worden bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Dat kan via een voorschrift voor verpleegkundige zorg van de behandelend arts. Nomenclatuurnummers: 427011 - 427033 - 427055 – 427173.
    Meer informatie 

Bijkomende premies

Sommige andere diensten of openbare instellingen (gemeente, OCMW, ziekenfonds) bieden aan patiënten die thuis verzorgd worden onder bepaalde voorwaarden een bijkomende premie aan voor tussenkomst in de verzorgingskosten. Vraag ernaar bij het ziekenfonds, het OCMW of het Sociaal Huis van de gemeente.

Palliatief verlof

Diensten palliatieve zorg

Palliatieve zorg is er voor iedereen die niet meer genezen kan. Er zijn o.a. begeleidingsequipes en dagcentra voor wie nog graag thuis blijft. In het ziekenhuis of in het woonzorgcentrum zijn er gespecialiseerde verpleegkundigen of verzorgenden voor palliatieve zorg. Een uitgebreider overzicht van de diensten voor palliatieve zorg vindt u hier.

Levenseinde en euthanasie

Lees hier meer over het levenseinde en euthanasie.