Sociale voorzieningen: Palliatieve omkadering

Bekijk hier welke financiële en andere voorzieningen er zijn voor palliatieve zorg.

Tegemoetkomingen en andere voordelen

Gratis consultatie over vroegtijdige zorgplanning

Wie kanker heeft en niet meer kan genezen, heeft recht op een gratis raadpleging bij zijn huisarts voor een open gesprek over zijn toekomstige zorg.  

In een gesprek over vroegtijdige zorgplanning kan een palliatieve patiënt met zijn huisarts zijn verwachtingen en wensen bespreken over zijn toekomstige zorg. Dat kan bijvoorbeeld gaan over welke zorg u wel of niet nog wil krijgen. Wilt u die van zorgverleners of van naasten krijgen? Wie mag in uw plaats medische beslissingen nemen als u het zelf niet meer kunt? Waar en hoe wilt u overlijden? Zo’n gesprek kan heel wat kopzorgen vermijden bij de patiënt en zijn familie. 

Bent u zelf ongeneeslijk ziek? Aarzel dan niet om met uw huisarts over vroegtijdige zorgplanning te spreken. Uw keuzes kunnen uiteraard evolueren en aangepast worden, want u kunt van mening veranderen of uw omstandigheden kunnen veranderen. 

De huisarts krijgt voor het gesprek over advance care planning 93,14 euro (nomenclatuurnummer 103692). Dat bedrag wordt volledig betaald door de ziekteverzekering. Daardoor is de consultatie gratis voor de patiënt. De vergoeding gaat in vanaf 1 november 2022. 

Meer info: Praten over en regelingen treffen voor uw toekomstige zorg

Forfait voor palliatieve zorg thuis

Gratis huisbezoek door huisarts, kinesist en thuisverpleegkundige

Patiënten die in aanmerking komen voor het palliatief forfait hebben ook recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de kinesist en de thuisverpleegkundige.

  • De huisarts gebruikt voor de aanrekening van een consultatie het gewone nomenclatuurnummer. De raadpleging wordt achteraf volledig door het ziekenfonds terugbetaald.
  • De vrijstelling voor kinesitherapie moet aangevraagd worden bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Dat kan via een voorschrift voor kinesitherapie van de behandelend arts. Nomenclatuurnummers voor kinesitherapie: 564211 – 564233 (2de zitting van de dag).
  • De verpleegkundige kan een palliatief forfait aanrekenen voor haar of zijn zorg, een all-inbedrag dat alle verpleegkundige zorg en begeleiding dekt. De patiënt betaalt hierop geen remgeld. Het forfait moet aangevraagd worden bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Dat kan via een voorschrift voor verpleegkundige zorg van de behandelend arts. Nomenclatuurnummers: 427011 - 427033 - 427055 – 427173.
    Meer informatie 

Bijkomende premies

Sommige andere diensten of openbare instellingen (gemeente, OCMW, ziekenfonds) bieden aan patiënten die thuis verzorgd worden onder bepaalde voorwaarden een bijkomende premie aan voor tussenkomst in de verzorgingskosten. Vraag ernaar bij het ziekenfonds, het OCMW of het Sociaal Huis van de gemeente.