Tegemoetkomingen gemeente/stad, OCMW, Sociaal Huis

Bij de gemeente of stad kun je terecht bij de sociale dienst, het OCMW of het Sociaal Huis.

Gemeente/stad

Bij de gemeente of stad kun je terecht bij de sociale dienst, het OCMW of het Sociaal Huis. Informeer bij hen hoe je bepaalde diensten of tegemoetkomingen aanvraagt, zoals een parkeerkaart, pensioen, overlevingspensioen of overgangsuitkering, een mantelzorgpremie, andere sociale voorzieningen (bijvoorbeeld gratis vuilniszakken, een vermindering van milieutaks of een tegemoetkoming in de afvalkosten voor wie incontinent is of een stoma heeft), poetshulp, een personenalarm ...

OCMW

Het OCMW staat in voor het leefloon, budgetbeheer, thuiszorgdiensten, mindermobielencentrale, dienstencentra … en heeft eigen instellingen zoals rusthuizen of ziekenhuizen. Het OCMW kan dus ook financiële hulp bieden op terreinen waar het leefloon ontoereikend of niet van toepassing is, bijv. bij hoogoplopende medische onkosten of een te dure continue medische behandeling.

Sommige OCMW’s hanteren de inkomensgrens van het leefloon als grens om financiële hulp te overwegen. Maar de medische kosten kunnen echter zodanig uit verhouding zijn met het inkomen, dat gewone bescheiden inkomens dat niet kunnen dragen. Iedereen heeft het recht op een financieel onderzoek waarbij de medische kost wordt bekeken in verhouding tot het (beperkt) inkomen.

Een aanvraag indienen kan bij het OCMW van jouw woonplaats. Net als bij het leefloon is het OCMW verplicht om de vraag schriftelijk en gemotiveerd te beantwoorden.

Sociaal Huis

Het Sociaal Huis is een gezamenlijk loket of samenwerkingsverband tussen de sociale dienst van een gemeente of stad, het OCMW én andere hulpverleningsdiensten van de eerste lijn in diezelfde gemeente of stad die mensen met kanker wegwijs kunnen maken in het aanbod en helpen zoeken waar hij/zij het best terecht kan met vragen. Heel wat gemeenten hebben reeds een sociaal huis of werken volop aan de uitbouw ervan.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 25/09/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op