Sociale voorzieningen: thuiszorg

Thuiszorg omvat een breed gamma van uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening. De doelstelling van die hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en daar verzorgd kunnen worden. Thuiszorg wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijv. na een opname in het ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen. Thuiszorg is er voor iedereen: jong of oud, gezinnen met kinderen of alleenstaande ouderen ...

Er is een ruim en divers aanbod aan voorzieningen die verschillende vormen van verzorging en hulp bij de mensen thuis aanbieden. Men biedt hulp bij het organiseren van de thuiszorg, de inrichting van de ziekenkamer met aangepast materiaal, ondersteuning van de patiënt en de mantelzorger(s), hulp bij het huishouden, verzorgende taken, verpleegkundige zorg, oppashulp en palliatieve hulp.

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Als je bijvoorbeeld na een ontslag uit het ziekenhuis of door een zware kankerbehandeling (nog) niet alle dagdagelijkse activiteiten zelfstandig kunt uitvoeren.

Logistieke hulp

Voor schoonmaak of klusjes. Bekijk de adressen van diensten voor logistieke hulp in jouw regio.

Poets- en huishoudelijk werk kan ook tegen interessante tarieven gebeuren met dienstencheques. Je betaalt 9 euro per dienstencheque. Voor de eerste 163 dienstencheques geldt een belastingvermindering van 2,70 euro per dienstencheque (aanslagjaar 2019). Een dienstencheque van 9 euro kost na belastingvermindering dus maar 6,30 euro.

Oppashulp

 • Oppashulp door vrijwilligers overdag of ‘s nachts. Je kunt bij zo’n dienst terecht als je wilt dat een vrijwilliger bij je thuis komt om je gezelschap te houden, veiligheid te bieden (doordat je niet alleen bent) en een aantal basiszorgen te verlenen. Het kan ook als aanvulling op de mantelzorgers, de hulp uit je omgeving … Je betaalt enkel een onkostenvergoeding. Vind een erkende dienst voor oppashulp in jouw provincie.
 • Nachtzorg voor chronisch zieken of mensen in een palliatieve situatie in Antwerpen, Mechelen, Kempen, Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven.
 • KidsoKee, thuiszorg en oppas aan huis voor onder meer de kinderen van ouders die kanker hebben. In delen van de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Thuishulp door helppers

Zoek je hulp voor huishoudelijke taken? Via het onlineplatform Helpper vind je hulpvaardige buurtbewoners die een centje willen bijverdienen. Elke helpper ondergaat een grondige screeningprocedure. Helppers hebben weinig beperkingen in het soort taken die ze mogen uitvoeren. Je kunt een helpper wel niet inschakelen voor medische taken (bijv. een spuitje geven). Daar moet je opgeleide professionals voor aanspreken.

Thuisverpleging

Thuisverpleging is gericht op personen die verpleging nodig hebben, bijvoorbeeld nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn of herstellen van een ongeluk of aandoening. Vind een erkende dienst voor thuisverpleging in jouw regio.

Uitleendiensten voor hulpmiddelen

Krukken, bedverhogers, dekenboog, ruggensteunen, bedtafels, zelfoprichters, aerosoltoestellen, looprekken, serumdragers, urinealarmen, toiletstoelen, oefenfietsen, tilliften, hospitaalbedden, rolwagens … Je kunt ze voor een kleine bijdrage kopen of huren bij een uitleendienst.

Verschillende organisaties (ziekenfondsen, Rode Kruis, Wit-Gele Kruis ...) hebben een uitleendienst. Je kunt de dichtstbijzijnde uitleendienst of thuiszorgwinkel opzoeken via de Sociale Kaart (geef in het linkerzoekveld als term 'uitleendienst' in en in het rechterzoekveld jouw gemeente).
 

Aanvullende oncologische ondersteuning, revalidatie, tijdelijke opvang en vakantiemogelijkheden

Wie helpt je bij de organisatie van jouw thuiszorg?

Om na te gaan wat je precies nodig hebt aan hulp thuis en om je te informeren wie welk aanbod heeft in de thuiszorg, kun je je laten helpen door:

 1. Het ziekenhuis, bij de sociale dienst
  De medewerkers van de sociale dienst van het ziekenhuis bieden begeleiding bij je ontslag uit het ziekenhuis. Ze geven informatie over en hulp bij het aanvragen van bijv. thuiszorgdiensten, de opname in een revalidatiecentrum, woonzorgcentrum of hersteloord, hulpmiddelen, oncorevalidatie ... En ze helpen je ook de ambulante nazorg organiseren (chemotherapie, radiotherapie, controleconsultaties, ziekenvervoer …).
   
 2. Het ziekenfonds, bij de dienst Maatschappelijk Werk
  Het ziekenfonds heeft vaak één centraal contactnummer om thuiszorgondersteuning te organiseren.
  De dienst Maatschappelijk Werk zoekt mee naar passende oplossingen in de thuiszorg en geeft informatie en advies op maat over sociale regelgeving (voordelen en tussenkomsten), vrijstellingen en financiële tegemoetkomingen. 
  De dienst biedt ondersteuning aan thuisverzorgde personen en hun mantelzorgers door het inschakelen van diensten en voorzieningen. Men zoekt naar een goed evenwicht tussen wat wenselijk en haalbaar is, men maakt problemen tussen zorgbehoevenden en hun omgeving bespreekbaar, men begeleidt het helpen aanvaarden van ziekte en verlies aan zelfstandigheid ...  Een georganiseerd zorgoverleg met de betrokken hulpverleners, betrokkene en zijn familie hoort tot de mogelijkheden. 
  De dienst Maatschappelijk Werk is ook erkend om jouw rechten op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming te onderzoeken en voor een eventuele inschrijving en hulpaanvraag als persoon met een erkende handicap.
   
 3. Het regionaal dienstencentrum
  Een regionaal dienstencentrum helpt mensen die problemen ondervinden wanneer ze thuis verzorgd worden. Het biedt informatie en advies over hulpmiddelen, technologie en eventueel mogelijkheden tot woningaanpassing. Het organiseert ook overleg tussen de hulpverleners (bijv. huisarts, kinesist, thuisverpleegkundige) om de zorg aan huis vlot te laten verlopen. 
   
 4. Het lokaal dienstencentrum
  Ook in het lokaal dienstencentrum van je gemeente kun je terecht met je vragen rond thuiszorg en thuiszorgdiensten. Lokale dienstencentra organiseren infosessies en cursussen voor thuiszorgpatiënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionelen. Ze richten zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie.
   
 5. Het Sociaal Huis of het OCMW
  Het Sociaal Huis of het OCMW van je gemeente kan je ook helpen om de thuiszorg te organiseren. En het helpt tevens bij financiële problemen (schuldhulpverlening) of bij het aanvragen van tussenkomsten in het kader van sociale regelgeving.

Adressen thuiszorgdiensten

Alle mogelijke adressen uit de thuiszorg vind je samen op de site van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 04/12/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Met dank aan CM-Infopunt Chronisch Zieken en Chris Heremans, Griet Van de Walle, Brecht Desplenter (Kom op tegen Kanker)
Laatst aangepast op