Verplichte ziekteverzekering en aanvullende diensten van de ziekenfondsen

Iedereen is in België verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Op die manier geniet je van de voorzieningen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, een onderdeel van onze sociale zekerheid. Wat als je door kanker toch nog hoge kosten hebt?

De verplichte ziekteverzekering biedt

  • een terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging. Het remgeld en bepaalde supplementen moet je nog zelf betalen.
  • en een vervangingsinkomen (alleen voor de titularis) in geval van ziekte of invaliditeit, alsook moederschapsrust. Ook de meewerkende echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige die ingeschreven is als zijn of haar helper, kan in geval van ziekte of ongeval een vervangingsinkomen krijgen.

Mogelijke problemen bij kanker

De verplichte ziekteverzekering in ons land betaalt veel terug. De maximumfactuur (MAF) zorgt er verder voor dat je jaarlijks niet boven een plafondbedrag (afhankelijk van je inkomen) aan medische kosten betaalt. De Vlaamse sociale bescherming geeft zorgbehoevende mensen elke maand een zorgbudget; iedereen betaalt daarvoor jaarlijks de zorgpremie aan een zorgkas. Toch worden patiënten soms met hoge medische oplegkosten geconfronteerd.

Tips

Heb je ondanks alle vangnetten toch hoge medische kosten? Bekijk in dat geval een aantal mogelijkheden voor extra tegemoetkomingen:

  • Bijvoorbeeld bij het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker. Meer info bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker (0800 35 445, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur), of bij de sociale dienst van je ziekenhuis of thuiszorgorganisatie.
  • Informeer bij je ziekenfonds. Misschien kun je door een hospitalisatieverzekering bij je ziekenfonds te nemen, nog een deel van de kosten gedekt krijgen. Ziekenfondsen aanvaarden immers hun leden voor aansluiting bij hun hospitalisatieverzekering, ook als een kandidaat een (chronische) ziekte of handicap heeft. Privé-verzekeraars zijn over het algemeen strenger en sluiten meestal alle kosten uit in verband met een bestaande (chronische) ziekte of handicap, De hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen voorzien een beperkte dekking voor aandoeningen die al bestaan bij het afsluiten van de verzekering.

Aanvullende diensten van de ziekenfondsen

De ziekenfondsen bieden enkele aanvullende diensten aan die verplicht zijn voor elk lid van het ziekenfonds en waarvoor elke aangeslotene een beperkte premie betaalt. Die aanvullende diensten verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds en, binnen een ziekenfonds, soms zelfs van regio tot regio. Ze omvatten bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor antidoorligmateriaal, brilglazen, kinderopvang, aanvullende geneeswijzen, ziekenvervoer, reisvaccins ... of soms de terugbetaling van een consultatie bij een psycholoog, de mogelijkheid om een herstelkuur te volgen na een heelkundige ingreep, chemo- of radiotherapie ...

Vraag na bij jouw ziekenfonds welke aanvullende diensten zij op deze manier aanbieden!

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 11/12/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op