Tussenkomsten voor vervoer bij kanker

Als je kanker hebt, moet je wellicht vaak naar het ziekenhuis. Welk vervoer wordt terugbetaald? Aan welke voorwaarden moet jouw vervoer voldoen om terugbetaling te krijgen? Hoeveel bedraagt de terugbetaling? Je vindt hier een overzicht van tussenkomsten en terugbetalingen van ziekenvervoer voor wie kanker heeft.

Ambulante behandeling

Mensen met kanker die in een oncologisch centrum ambulant (dat betekent zonder dat ze worden opgenomen in het ziekenhuis) worden behandeld en patiënten die op controle komen na de behandeling, krijgen een tussenkomst van het ziekenfonds. Tot eind 2021 gold dat alleen voor wie met radio- en/of chemotherapie werd behandeld. Sinds 1 januari 2022 worden ook de vervoerskosten voor immunotherapie en andere kankerbehandelingen terugbetaald.

Welk deel van de reiskosten wordt terugbetaald?

 • Openbaar vervoer: volledige terugbetaling van ticket tweede klasse in het kader van de verplichte ziekteverzekering.
 • Vervoer dat je zelf regelt met een privéauto: 0,32 euro per kilometer (jaarlijks geïndexeerd) in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Er is geen beperking in aantal kilometers. Informeer of jouw ziekenfonds vanuit de aanvullende verzekering nog meer terugbetaalt.
 • Vervoerdienst van jouw ziekenfonds: de meeste ziekenfondsen werken voor professioneel ziekenvervoer samen met Mutas (bel Mutas om ziekenvervoer aan te vragen op tel. 078 15 95 95; leden van Helan kunnen niet bij Mutas terecht maar nemen contact op met hun ziekenfonds). Als je een beroep doet op Mutas, betaal je zelf:
  - een persoonlijk aandeel van meestal 10 euro per enkele rit voor zittend vervoer en 20 euro per enkele rit voor liggend vervoer.
  - als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, betaal je meestal respectievelijk 5 en 10 euro per enkele rit.
  Opgelet: de bedragen verschillen per ziekenfonds en kunnen ook per verbond verschillen. Vraag aan jouw ziekenfonds hoeveel jouw persoonlijk aandeel precies bedraagt en of er eventueel goedkopere oplossingen voor niet-dringend ziekenvervoer zijn.

Hoe de terugbetaling aanvragen?

 • Openbaar vervoer of vervoer dat je zelf regelt met een privéauto: je moet een speciaal aanvraagformulier indienen bij jouw ziekenfonds. Vraag het aan de sociale dienst van het ziekenhuis waar je behandeld wordt of op het secretariaat van je behandelend arts. Je behandelend arts vult op dat formulier de data van de behandelingen en raadplegingen in en ondertekent het. Vervolgens stuur je de aanvraag samen met de eventuele betalingsbewijzen naar je ziekenfonds. Op het formulier vermeldt de arts telkens de datum waarop de kankerbehandeling of controleconsultatie plaatsvond.
 • Vervoer door Mutas: je dient bij elke rit het formulier ondertekend door je behandelend arts af te geven aan de chauffeur. Mutas regelt alles rechtstreeks met je ziekenfonds.

Verplaatsingen bij langdurige hospitalisatie

Sommige ziekenfondsen vergoeden bij langdurige hospitalisatie de in het weekend gemaakte verplaatsingskosten van het ziekenhuis naar huis en terug. Vraag hierover meer informatie aan je ziekenfonds.

Bezoek aan kinderen met kanker

De verplichte ziekteverzekering betaalt 0,30 euro per kilometer in de reiskosten van één dagelijks bezoek door ouders van kinderen met kanker, met een maximum van 75 euro per dag. De tegemoetkoming geldt voor één heen- en terugrit per dag tussen de effectieve woonplaats en het ziekenhuis.

Voorwaarden

 • De patiënt is jonger dan 18 jaar.
 • De patiënt overnacht in het ziekenhuis.

Hoe de terugbetaling aanvragen?

Laat het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door de behandelend arts en bezorg het aan je ziekenfonds. Het aanvraagformulier blijft één jaar geldig en kan telkens verlengd worden voor periodes van één jaar.

Verplaatsingen naar dagverzorgingscentrum

De verplichte ziekteverzekering betaalt 0,32 euro per kilometer voor de verplaatsing heen en terug van de verblijfplaats van de patiënt naar het dagverzorgingscentrum, ongeacht het vervoermiddel. De vergoeding wordt toegekend voor maximum 30 kilometer per dag.

Voorwaarden

 • De patiënt verblijft minimaal zes uur in het centrum.
 • De patiënt voldoet aan een aantal criteria van fysieke en/of psychische afhankelijkheid.
 • De opvang gebeurt in een door het RIZIV erkend dagverzorgingscentrum.

Hoe de terugbetaling aanvragen?

Dagverzorgingscentra hebben het aanvraagformulier hiervoor. Bezorg het ingevuld aan jouw ziekenfonds.

Ambulance ziekenwagen

Dringend ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer per ziekenwagen is niet gratis. Iedereen die een oproep doet via het noodnummer 112 voor een ambulance betaalt  61,41 euro (voor elke afstand; bedrag 2021, wordt jaarlijks geïndexeerd). Er is geen tegemoetkoming van het ziekenfonds. 

Dringend ziekenvervoer is vervoer waarbij een dringende medische tussenkomst nodig is. Dit vervoer wordt aangevraagd via de dienst 112 (oproepcentrale) en kan enkel uitgevoerd worden door erkende ambulancediensten.

Niet-dringend ziekenvervoer

Als je voor jouw verplaatsing naar het ziekenhuis voor een kankerbehandeling of een controleconsultatie gebruikmaakt van openbaar vervoer of zelf vervoer regelt met een privéauto, dan heb je recht op een verplaatsingsvergoeding in het kader van de ambulante behandeling. Voor sommige mensen is het moeilijk om zich alleen van en naar het ziekenhuis te verplaatsen. Anderen mogen soms niet zelf met de auto rijden na een behandeling. En er is niet altijd iemand in de omgeving om je te brengen. In die gevallen doe je een beroep op niet-dringend ziekenvervoer.

Onder niet-dringend ziekenvervoer verstaan we alle vervoer dat niet via de dienst 112 wordt geregeld. Het niet-dringend ziekenvervoer kan zowel liggend als zittend gebeuren, afhankelijk van wat jouw medische toestand vereist. Voorbeelden van niet-dringend ziekenvervoer dat niet onder de regeling voor ambulante kankerbehandelingen valt, zijn onderzoeken (bijvoorbeeld een CT-scan of MRI) zonder raadpleging, bloedafname zonder raadpleging en controleraadplegingen nadat de kankerbehandeling is stopgezet.

Niet-dringend zittend of liggend ziekenvervoer wordt niet terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. Er is wel gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via de aanvullende verzekering. De terugbetalingstarieven verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds en van verbond tot verbond. Het Vlaams Patiëntenplatform heeft een overzicht van hoeveel elk ziekenfonds terugbetaalt (onderaan de pagina vind je fiches per ziekenfonds en per verbond).

Tip: vraag altijd eerst aan je ziekenfonds met welke vervoerder er prijsafspraken gemaakt zijn. Maak ook duidelijk of het gaat over het liggend, zittend of rolstoelvervoer want er gelden andere criteria voor terugbetaling.

Wie organiseert niet-dringend ziekenvervoer?

Wie moeilijkheden ondervindt om zich te verplaatsen van en naar het ziekenhuis, kan een beroep doen op (te betalen) diverse vormen van niet-dringend ziekenvervoer. Je kunt onder meer terecht bij:

 • je ziekenfonds (bel Mutas om professioneel ziekenvervoer aan te vragen op tel. 078 15 95 95. Of bel je ziekenfonds om te horen of ze met vervoer door vrijwilligers werken, dat kan goedkoper zijn). Ben je lid van Helan? Neem dan contact op met je ziekenfonds om het vervoer te regelen; dat kan je niet via Mutas aanvragen.
 • het OCMW van je gemeente
 • de sociale dienst van je ziekenhuis
 • de Minder Mobielen Centrale (= vervoer door vrijwilligers. Goedkoper bij korte afstanden; soms kan een vrijwilliger bijv. op jou wachten de behandeling. Meestal niet geschikt voor bijv. een reeks van 20 vervoerbeurten)

Informeer in elk geval altijd eerst bij je ziekenfonds wat in jouw geval de goedkoopste optie is. We raden je af om op eigen houtje een privétaxidienst in te schakelen omdat dit meestal de duurste oplossing is.

Vervoer tussen twee ziekenhuizen

Als je gehospitaliseerd bent, gebeurt het dat je voor een onderzoek of behandeling naar een ander ziekenhuis moet. Het ziekenhuis regelt dit vervoer; dat wordt niet via het 112-nummer aangevraagd en kost vaak meer dan de wettelijke 61,41 euro  (bedrag 2021, jaarlijks geïndexeerd) voor de ambulance.

Bij niet-dringend ziekenvervoer tussen twee ziekenhuizen zijn de vervoerskosten in principe altijd ten laste van de patiënt, ook wanneer het vervoer op vraag van het ziekenhuis gebeurt. In twee gevallen worden de vervoerskosten wel betaald door het ziekenhuis van vertrek:

 • Tussen twee campussen van eenzelfde ziekenhuis.
 • Bij overbrenging naar een ander ziekenhuis om daar bijkomend onderzoek of een behandeling te ondergaan die niet kan worden uitgevoerd in het ziekenhuis waar je verblijft, op voorwaarde dat je binnen de 24 uur terugkeert. Wanneer je pas later weer vertrekt, valt dit onder niet-dringend ziekenvervoer.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 04/12/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op