Tussenkomsten voor pijnstillers

Sommige chronische pijnpatiënten krijgen een tegemoetkoming van 20% in de kosten van pijnstillers op basis van paracetamol en codeïne. Voorwaarde is dat de patiënt lijdt aan een welomschreven aandoening, bijv. kankerpijn.

Hoe aanvragen?

De behandelend arts of de arts die het globaal medisch dossier beheert, doet een aanvraag bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Die levert aan de patiënt een machtiging af die samen met het voorschrift en de SIS-kaart (of e-ID of ISI+-kaart) aan de apotheker moet worden getoond om de tegemoetkoming te verkrijgen. Op de RIZIV-website vind je de nodige formulieren om de tegemoetkoming voor pijnstillers aan te vragen en lijsten van erkende pijnstillers.

Het bedrag van de pijnstillers dat je zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur (MAF).

Meer informatie op de website van het RIZIV, met de lijst van de erkende pijnstillers.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 04/12/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Met dank aan CM-Infopunt Chronisch Zieken en Kurt Annendijck, Chris Heremans en Ward Rommel (Kom op tegen Kanker)
Laatst aangepast op