Kans op genezing bij borstkanker en meer info

De kans op genezing hangt bij borstkanker van veel dingen af: van de uitgebreidheid van de ziekte bij diagnose, van de soort borstkanker, van de leeftijd en de gezondheidstoestand van de patiënt, van het effect van de behandeling enz. Uw behandelend arts kan meer uitleg geven over al deze factoren.

Bij kanker wordt vaak gesproken in termen van vijfjaarsoverleving, dat is het gemiddelde percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft. Bij borstkanker liggen de cijfers vrij hoog: bij de meeste mensen die erdoor getroffen worden, heeft de behandeling dus een genezend effect gehad.

Algemeen geldt dat hoe kleiner de tumor is en hoe vroeger hij ontdekt wordt, hoe beter de geneeskansen zijn. Houd er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers enkel een globaal beeld geeven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw behandelend arts.

Nazorg

Leven met kanker is een hele beproeving. Behalve de lichamelijke ongemakken die de behandeling met zich meebrengt, worden kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen en onzekerheden.

Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Als de therapie er niet in slaagt de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij kan helpen. Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom. Lees hier meer over dagelijks leven na borstkanker.

Een belangrijk deel van de nazorg is ook een langdurige en regelmatige medische controle door het behandelend team. De bedoeling hiervan is om een herval of mogelijke uitzaaiingen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. Het geeft ook de mogelijkheid om vragen, nevenwerkingen en problemen met uw behandelend arts te bespreken.

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met uw behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Uw arts kent uw ziekte en het verloop immers het best.

De borstverpleegkundige

De borstverpleegkundige is voor de patiënt een vast aanspreekpunt. Neemt, op bepaalde momenten of gedurende het hele traject, een ondersteunende en coachende rol op en coördineert ook de multidisciplinaire zorg binnen het hele zorgverlenersteam. Deze functie bestaat in alle erkende borstcentra, soms onder een andere naam, bijvoorbeeld oncocoach, coördinator oncologische zorg, trajectbegeleider ... Infomeer in het (dag)ziekenhuis waar u in behandeling bent wie die functie opneemt en bij wie u dus snel met al uw vragen terechtkunt.

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie.

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die zorgvrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt of raadpleeg de website van Kom op tegen Kanker.

Lotgenoten

Veel mensen voelen zich enorm gesteund door lotgenoten. Hoe vindt u iemand die hetzelfde heeft meegemaakt?