Multidisciplinair oncologisch consult

Je behandelend arts zal in overleg met jou beslissen over je behandeling. Het is goed om te weten dat je arts niet alleen tot zijn voorstel van behandeling is gekomen: dat gebeurt namelijk in een zogenaamd ‘multidisciplinair oncologisch consult’ of MOC. Dat is een overleg tussen zorgverleners van verschillende disciplines over de behandeling van een patiënt met kanker.

Op een multidisciplinair oncologisch consult zijn artsen, paramedisch personeel en psychosociale werkers fysiek aanwezig. Er zijn verschillende artsen-specialisten bij: de behandelende orgaanspecialist (bijv. longarts, gynaecoloog, maagdarmarts), de chirurg (voert de operatie uit), de radiotherapeut (doet de bestraling), de medisch oncoloog (behandelt met geneesmiddelen), de anatoom-patholoog (onderzoekt weefsel onder de microscoop) en de huisarts. Patiënten zijn niet aanwezig op het MOC. Na het eerste MOC heb je als patiënt recht op één gratis (langdurige) consultatie bij je huisarts en/of specialist.

Standaardbehandeling

De richtlijnen voor een oncologische behandeling liggen vast in een multidisciplinair oncologisch handboek (ook het protocol of protocollenboek genoemd). Tijdens het MOC overleggen de betrokken zorgverleners over de optimale behandeling van individuele patiënten, bij voorkeur al voordat de behandeling start en wanneer een behandeling wordt gewijzigd. Als er wordt afgeweken van een behandelrichtlijn, is de behandelend arts verplicht dat te bespreken in het MOC. Het besluit van het overleg wordt schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het medisch dossier.

In ons land stimuleert de overheid die multidisciplinaire benadering van kanker. Zo is het onder andere wettelijk geregeld dat de artsen betaald worden voor het MOC en dat je huisarts er een verslag van krijgt. Het MOC is evenwel nog niet verplicht.

Je kunt eventueel ook zelf het verslag van het MOC inkijken, het zit bij je medisch dossier.

Multidisciplinair oncologisch consult - iStockphoto
Laatst aangepast op