Wat is borstkanker?

Borstkanker ontstaat doordat cellen zich in de borst ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen.

Borstkanker is een kwaadaardige tumor in de borst. Als de tumor niet behandeld wordt, dringen de kankercellen verder door in het gezonde borstweefsel. Met het risico dat kankercellen zich verder verspreiden, onder andere via het lymfestelsel. Dat speelt een belangrijke rol bij de productie van afweerstoffen tegen ziekteverwekkers. Het bestaat uit lymfevaten en lymfeklieren of lymfeknopen. De meeste lymfevaten in de borst leiden naar lymfeklieren in de oksel. Als borstkankercellen de lymfeklieren onder de arm bereiken, kunnen ze verder groeien en van daaruit verder uitzaaien. Ook via het bloed kunnen kankercellen zich verspreiden

Cijfers over borstkanker

icoon landkaart België geel

11.319

gevallen in België in 2021
icoon incidentie groen

Meest voorkomende

kanker bij vrouwen

Kun je borstkanker voorkomen?

Je kunt niet vermijden dat je mogelijk kanker krijgt, maar je kunt wel een en ander doen om het risico te verkleinen: niet roken, verstandig omgaan met de zon, matig alcohol drinken en gezond eten en bewegen, voorzichtig zijn met andere kankerverwekkende stoffen, zoals asbest, fijn stof en hormoonverstorende stoffen.

Andere risicoverhogende factoren bij borstkanker

  • Het geslacht: alleen al het feit dat je een vrouw bent, verhoogt je risico op borstkanker. Ook mannen hebben borstklierweefsel. Beide geslachten hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtshormonen. De groei van borstklierweefsel is echter vooral gevoelig voor vrouwelijke hormonen. De concentratie aan mannelijke en vrouwelijke hormonen stijgt aanzienlijk tijdens de puberteit. Hoewel er zich bij mannen nauwelijks borstweefsel ontwikkelt, komt borstkanker ook voor bij mannen (100 keer minder dan bij vrouwen en in Vlaanderen: +/-70 per jaar).
  • De leeftijd: driekwart van de borstkankers worden ontdekt bij vrouwen boven de 50 jaar.
  • Blootstelling aan natuurlijke oestrogenen (vrouwelijk geslachtshormoon): vrouwen die vroeg menstrueerden (voor hun 12de), laat in de overgang kwamen (na hun 55ste) of weinig of geen kinderen hebben, of hun eerste kind op latere leeftijd (na hun 35ste) kregen.
  • Blootstelling aan hormoonpreparaten: vrouwen die voor menopauzale klachten een hormoonbehandeling nemen die bestaat uit een combinatie van oestrogeen en progestageen. Het risico op borstkanker neemt toe bij langdurig gebruik van deze hormooncombinatie. Het risico is alleen verhoogd zolang de behandeling loopt. Na het stopzetten ervan, daalt het risico weer. Het gebruik van de contraceptieve pil geeft een uiterst lichte verhoging in het risico op borstkanker.
  • Bepaalde goedaardige borstafwijkingen
  • Overgewicht: vrouwen met overgewicht en dan vooral overgewicht tijdens of na de menopauze.
  • Overmatige blootstelling aan X-stralen door herhaalde mammografie
  • Blootstelling aan hormoonverstorende stoffen tijdens zwangerschap of puberteit
  • Eigen voorgeschiedenis van borstkanker: vrouwen die vroeger al borstkanker hebben gehad, hebben een verhoogd risico om opnieuw borstkanker te krijgen.
  • Erfelijke of familiale aanleg

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 04/12/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Met dank aan dr. Kevin Punie, prof. dr. Ann Smeets en prof. dr. Hans Wildiers
Laatst aangepast op
Laatst medisch gereviseerd op