Werk(hervatting) en kanker

Hieronder vindt u een overzicht van (juridische) vragen waarmee (ex-)kankerpatiënten geconfronteerd kunnen worden in het kader van hun werkhervatting.

Werkhervatting na kanker

De wetgeving rond werkhervatting kan complex en onoverzichtelijk zijn, en is vaak in zeer ontoegankelijke taal geschreven. Onze antwoorden moeten u in staat stellen toch de juiste informatie te vinden. 

De vragen (en antwoorden) zijn beperkt tot het werknemersstatuut. De arbeidsongeschikte zelfstandige en de arbeidsongeschikte die werkt in statutair verband of werk verricht op een andere grond dan de arbeidsovereenkomst, komen hier voorlopig niet aan bod. Voor meer info kunnen zelfstandigen terecht op de website van het RIZIV.

Ook werkgevers en de betrokken artsen zoals de behandelend arts, de arbeidsarts en de adviserend arts spelen een belangrijke rol bij werkhervatting. Tips voor zorgverleners en werkgevers over werkhervatting bij kanker.

Nuttige informatie

  • Voor meer informatie omtrent kanker en werk kunt u terecht op de volgende websites en bij de volgende diensten:

Overkoepelende informatie

Arbeidsrecht en Antidiscriminatiewetgeving

Sociale Zekerheidsrecht

Regionale diensten inzake werk en opleiding

Tegemoetkoming bij arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen

Specifieke loopbaanbegeleiding bij kanker

Boeken over werken en kanker