Ben ik tijdens mijn behandeling verzekerd voor ongevallen tijdens de werkuren en de woon-werkverplaatsingen?

Ik heb een borstkanker met uitzaaiingen. Ik volg de klassieke behandeling in combinatie met pijntherapie. Momenteel is mijn toestand vrij stabiel. Ik voel me goed en heb van mijn behandelend arts, de adviserend arts van het ziekenfonds en de arbeidsarts de toestemming gekregen om mijn job (nieuwe medewerkers recruteren en coachen) deeltijds te hervatten. Ben ik, aangezien ik nog in behandeling ben, wel verzekerd voor ongevallen tijdens de werkuren en de woon-werkverplaatsingen?

Voor de arbeidsongevallenverzekering is de behandeling van kanker of eender welke andere ziekte geen uitsluitingsgrond. Alleen een ongeval dat opzettelijk wordt veroorzaakt (dat wordt ‘gewild’), wordt niet als een arbeidsongeval beschouwd. U bent dus wel degelijk verzekerd voor ongevallen op het werk en op weg naar het werk en naar huis.

Maar uiteraard is voorkomen beter dan genezen. U spreekt het risico best goed door met uw behandelend arts zodat die duidelijke informatie kan geven over alarmtekens en situaties die u het best vermijdt.

De adviserend arts van het ziekenfonds mag in principe alleen een werkhervatting toelaten indien de toegelaten arbeid verenigbaar is met de gezondheidstoestand. Hij of zij kan overleg plegen met de behandelend arts als dat nodig is. Indien dan nog twijfel rijst over de geschiktheid voor bepaalde arbeidstaken, raadpleegt u het best de arbeidsarts. Die heeft zicht op de taakinhoud en kent de concrete risico’s in het bedrijf. De arbeidsarts kan ook een tijdelijke werkaanpassing voorstellen indien dat aangewezen is.