Wetenschappers hebben berekend dat in België één vrouw op de negen borstkanker krijgt voor ze 75 jaar wordt. Maar dat betekent niet dat het risico dat uw borstkanker krijgt op elk moment in uw leven één op de negen is (het is de kans opgeteld over een leven van 75 jaar). Dit cijfer kan echter tot gevolg hebben dat vrouwen hun risico hoger inschatten dan het werkelijk is.

Hoe groot is het risico dat ik borstkanker krijg?

Uw risico hangt af van uw leeftijd. Het risico stijgt naarmate u ouder wordt. Driekwart van de vrouwen met borstkanker is ouder dan 50 jaar.

Het risico verschilt per leeftijdsgroep. In de leeftijdsgroep van 50 tot 69 jaar is het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt het grootst. Over een periode van tien jaar:

 • krijgt van de vrouwen van 40 tot 49 jaar 1 vrouw op 50 borstkanker
 • krijgt van de vrouwen van 50 tot 59 jaar 1 vrouw op 28 borstkanker
 • krijgt van de vrouwen van 60 tot 69 jaar 1 vrouw op 25 borstkanker
 • krijgt van de vrouwen van 70 tot 79 jaar 1 vrouw op 32 borstkanker

Jonge vrouwen

Mediaberichten over bekende vrouwen onder de 40 met borstkanker zorgen ervoor dat jonge vrouwen soms hun eigen risico overschatten. Bij vrouwen jonger dan 25 jaar komt borstkanker weinig voor. In 2017 waren er 33 van de 6275 vrouwen die borstkanker kregen in Vlaanderen jonger dan 25 jaar. Ook in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar komt borstkanker minder voor: in 2017 bijvoorbeeld waren er 61 gevallen in Vlaanderen. In de leeftijdsgroep tussen 30 en 39 jaar kregen in 2017 518 vrouwen borstkanker. In datzelfde jaar kregen 71 mannen borstkanker.

Hoe groot is mijn risico om te sterven aan borstkanker?

De meerderheid van de vrouwen overleeft borstkanker. De overleving hangt af van het stadium en de leeftijd waarop de kanker ontdekt wordt. Bij 43,4 % van de nieuwe diagnoses wordt borstkanker ontdekt in stadium I en bij 33,3 % in stadium II. De relatieve vijfjaarsoverleving na diagnose bedraagt 90,9 % (2017). In 20161 zijn in Vlaanderen 1287 vrouwen overleden aan borstkanker en nog eens 15 door een borstneoplasma, van wie 33 % tussen de 50 en 69 jaar oud was. In 2016 overleden 15 mannen door borstkanker. Borstkanker blijft de belangrijkste dodelijke kanker bij vrouwen, hoewel de sterfte in de laatste 10 jaar gedaald is met ongeveer 10%. De ziekte komt weinig voor bij heel jonge vrouwen. De sterftecijfers stijgen vanaf de leeftijd van 35 jaar.

Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, dan is de kans groter dat er nog geen uitzaaiingen in de rest van het lichaam zijn. In dat geval is er een goede kans op een volledige genezing. Borstkankeropsporing probeert de sterfte door borstkanker te verminderen.

De figuren hieronder tonen u het risico om te sterven aan borstkanker bij vrouwen tussen 40 en 49 jaar, 50 en 59 jaar, 60 en 69 jaar en 70 en 79 jaar, in vergelijking met andere oorzaken waaraan vrouwen aan de leeftijd overlijden (bron: Kohn L et al. Borstkankeropsporing : boodschappen ter ondersteuning van een geïnformeerde keuze. Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2013. KCE Reports 216As. | Laatste update : december 2013)

Risico om te sterven aan borstkanker:

Wat verhoogt mijn risico op borstkanker?

Een aantal factoren beïnvloeden het risico op kanker

 • Het geslacht: alleen al het feit dat u een vrouw bent, verhoogt uw risico op borstkanker. Ook mannen hebben borstklierweefsel. Beide geslachten hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtshormonen. De groei van borstklierweefsel is echter vooral gevoelig voor vrouwelijke hormonen. De concentratie aan mannelijke en vrouwelijke hormonen stijgt aanzienlijk tijdens de puberteit. Hoewel er zich bij mannen nauwelijks borstweefsel ontwikkelt, komt borstkanker ook voor bij mannen. (100 keer minder dan bij vrouwen en in Vlaanderen: +/-70 per jaar)
 • De leeftijd: driekwart van de borstkankers worden ontdekt bij vrouwen boven de 50 jaar.
 • Blootstelling aan natuurlijke oestrogenen (vrouwelijk geslachtshormoon): vrouwen die vroeg menstrueerden (voor hun 12de), laat in de overgang kwamen (na hun 55ste) of weinig of geen kinderen hebben, of hun eerste kind op latere leeftijd (na hun 35ste) kregen.
 • Blootstelling aan hormoonpreparaten: vrouwen die voor menopauzale klachten een hormoonbehandeling nemen die bestaat uit een combinatie van oestrogeen en progestageen. Het risico op borstkanker neemt toe bij langdurig gebruik van deze hormooncombinatie. Het risico is alleen verhoogd zolang de behandeling loopt. Na het stopzetten ervan, daalt het risico weer. Het gebruik van de contraceptieve pil geeft een uiterst lichte verhoging in het risico op borstkanker.
 • Bepaalde goedaardige borstafwijkingen
 • Overgewicht: vrouwen met overgewicht en dan vooral overgewicht tijdens of na de menopauze.
 • Alcohol: vrouwen die dagelijks twee of meer glazen alcohol gebruiken.
 • Weinig lichaamsbeweging
 • Overmatige blootstelling aan X-stralen door herhaalde mammografie
 • Blootstelling aan hormoonverstorende stoffen tijdens zwangerschap of puberteit

Daarnaast hebben sommige vrouwen een duidelijk verhoogd risico op borstkanker in vergelijking met andere vrouwen.

Dat is het geval bij 65 op 1000 vrouwen wegens één van volgende risicofactoren:

 • Eigen voorgeschiedenis van borstkanker: vrouwen die vroeger al borstkanker hebben gehad hebben een verhoogd risico om opnieuw borstkanker te krijgen.
 • Erfelijke of familiale aanleg

De meeste vrouwen hebben geen verhoogd risico, maar een normaal risico op borstkanker. Op 1000 vrouwen hebben 935 vrouwen een normaal risico op borstkanker. U hebt misschien een verhoogd risico als in uw familie borstkanker voorkomt of als u zelf al borstkanker had. Vraag advies aan uw huisarts, of gynaecoloog. Hij kan inschatten of een doorverwijzing naar een centrum voor menselijke erfelijkheid nuttig is. Spreek er zeker over als:

 • Twee of meer van uw directe familieleden borstkanker hadden
 • Eén direct familielid jonger was dan 40 toen ze borstkanker kreeg. Directe familieleden zijn uw kinderen, ouders, grootouders, broers, zussen, ooms en tantes van dezelfde bloedlijn.

Raadpleeg uw arts ook bij elk probleem aan uw borsten (knobbeltje, kuiltje in borst, tepel die intrekt, uitslag rond tepel, ontsteking of vochtverlies).

Hoe kan ik mijn risico op borstkanker verlagen?

Men heeft vastgesteld dat bij vrouwen met een ongezonde levensstijl (roken, ongezonde voeding, zwaarlijvigheid) borstkanker meer voorkomt. Het is dus aan te raden om deze ongezonde leefgewoonten te laten. Een actieve levensstijl en een gezonde voeding bieden bovendien ook op andere vlakken nog heel wat voordelen. Ook borstvoeding geven verlaagt uw risico op borstkanker wat.

Alle risico’s op borstkanker uitschakelen, kan helaas niet.