Heeft mijn moeder er belang bij om zich te laten behandelen in een 'borstkliniek'?

Bij mijn moeder is recent borstkanker vastgesteld. Ik merk dat bepaalde ziekenhuizen over een borstkliniek beschikken en andere niet. Heeft mijn moeder er belang bij om zich te laten behandelen in zo’n borstkliniek of kan dat evengoed in een ziekenhuis zonder borstkliniek?

Het is in elk geval aangeraden dat uw moeder naar een ziekenhuis gaat dat over voldoende ervaring en expertise beschikt om borstkanker te behandelen. Als uw moeder kiest voor een erkende borstkliniek, mag ze gerust zijn dat die voorwaarde is vervuld. Om erkend te worden als borstkliniek, moet een ziekenhuis immers voldoen aan hoge zorg- en kwaliteitseisen. Die omvatten onder andere: ervaring en opleiding van het team (artsen van verschillende disciplines, verpleegkundigen en paramedici), kwaliteit van de infrastructuur, apparatuur en laboratoria voor weefselonderzoek … Er zijn ook allerlei voorwaarden voor diagnose, therapie, opvolging en ondersteuning.

Er bestaan erkende coördinerende borstklinieken en satellietborstklinieken. In een erkende coördinerende borstkliniek worden minstens 125 nieuwe borsttumoren per jaar behandeld. Een erkende satellietborstkliniek behandelt minstens 60 nieuwe borsttumoren per jaar en functioneert onder de vleugels van een erkende coördinerende borstkliniek.

Opgelet, het is niet omdat een ziekenhuis zich, bijvoorbeeld op zijn website, borstkliniek noemt, dat het ook erkend is als borstkliniek. In Vlaanderen valt de erkenning van de borstklinieken onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Dat agentschap controleert welke ziekenhuizen aan de wettelijk vastgelegde normen voldoen voor een erkenning als borstkliniek.

De overheid is ook bezig met de erkenning van expertisecentra voor de behandeling van andere types kanker dan borstkanker. Dat is sinds juli 2019 al het geval voor bijvoorbeeld chirurgie bij slokdarm- of pancreaskanker: enkel wanneer het ziekenhuis hiervoor een overeenkomst heeft afgesloten met het RIZIV is er nog een terugbetaling voor de chirurgische behandeling van deze tumoren.