Next generation sequencing

Tegenwoordig gebeurt bijna al het DNA-onderzoek met sequencing. Sequencing is een techniek die de code van het DNA kan lezen. De code is de volgorde van de informatie op het DNA. Een andere naam voor dit DNA-onderzoek is next generation sequencing (NGS).

Next generation sequencing laat toe om de code van een groot aantal genen tegelijk te achterhalen in plaats van ze gen per gen te analyseren. In het kankeronderzoek betekent dit dat de genetische eigenschappen van een tumor van a tot z kunnen worden uitgelezen met een speciaal toestel. De artsen krijgen daardoor zicht op de diversiteit aan DNA-veranderingen die de tumor aansturen.

Met ‘next generation’ wordt bedoeld dat deze techniek steeds sneller en goedkoper wordt. Hierdoor gaat het analyseren van het DNA ook steeds makkelijker.

Doel next generation sequencing

Het doel van next generation sequencing is om afwijkingen vast te stellen waarvoor nieuwe geneesmiddelen beschikbaar zijn of nog in klinische studie zijn. Er worden steeds meer nieuwe gerichte antikankermedicijnen ontwikkeld tegen specifieke fouten in het DNA. Die werken waarschijnlijk alleen als er specifieke fouten in de tumor zitten. Het is dus belangrijk deze fouten te identificeren vooraleer de medisch oncoloog kan proberen de kanker gericht te behandelen.

labomedewerker met apparatuur voor dna next-generation-sequencing

Labomedewerker aan de slag met DNA-sequencing-apparatuur.

Toepassing next generation sequencing

Jouw behandelend arts kan next generation sequencing aanvragen op tumorweefsel voor de meeste vaste tumoren (bijvoorbeeld borstkanker, dikkedarmkanker, GIST, longkanker, melanoom, prostaatkanker, schildklierkanker …) en voor bloedkankers (bijvoorbeeld acute myeloïde leukemie en myelodysplasie).

Voor de vaste tumoren is het wel belangrijk dat er voldoende tumorweefsel beschikbaar is, wat niet altijd het geval is (sommige uitzaaiingen zijn bijvoorbeeld heel moeilijk te bereiken voor een biopsie). Meer en meer wordt er ook geprobeerd om next generation sequencing toe te passen op vrij circulerend tumor-DNA in het bloed, wat veel gemakkelijker bereikbaar is dan tumorweefsel. Dat gebeurt met een vloeibare biopsie, wat nog geen standaardonderzoek is. Er wordt nog volop onderzocht of de vloeibare biopsie bruikbaar is bij de diagnose, behandeling en opvolging van kanker. 

Soorten next generation sequencing

Er zijn verschillende soorten next generation sequencing:

  • genpanel: onderzoek van een beperkte selectie (bijv. 100-tal) van specifieke genen
  • whole exome sequencing: onderzoek van alle genen
  • whole genome sequencing: onderzoek van het hele DNA (dus ook van stukken DNA die geen genen bevatten)
Met dank aan prof. dr. Hans Wildiers
Laatst aangepast op
Laatst medisch gereviseerd op