Mesothelioom

Blij dat ik dit verhaal nog kan vertellen
Hij is bij me, nu en straks
Thomas Vanderveken
Lees het verhaal
Mesothelioom is een kwaadaardige tumor van de vliezen die de binnenzijde van lichaamsholten en de buitenzijde van organen bekleden. Welke onderzoeken moet u ondergaan? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe komt u in contact met lotgenoten? Waar vindt u steun?

Wat is mesothelioom?

288 diagnoses mesothelioom
op 71.651 kankerdiagnoses in 2019
(België)

Mesothelioom ontstaat in de meeste gevallen in het borstvlies (longvlies en ribvlies, ook pleura genoemd). Bij 5 tot 10% van de patiënten zit de ziekte niet in het borstvlies, maar in het buikvlies. Heel soms, in minder dan 1% van de gevallen, ontstaat de ziekte in het hartvlies of bij mannen in het vlies om de teelballen. De oorzaak van mesothelioom is heel vaak een – meestal beroepsmatige – blootstelling aan asbest. Daarom heet mesothelioom ook wel asbestkanker.

Mesothelioom is een zeldzame kanker (hij maakt ongeveer 0,4 % uit van alle kankers in België). De Stichting Kankerregister registreerde in 2019 in België 288 nieuwe gevallen van mesothelioom, waarvan 235 bij mannen en 53 bij vrouwen.

Kunt u mesothelioom voorkomen?

Er is een duidelijk verband aangetoond tussen blootstelling aan asbest en het ontstaan van mesothelioom. Wie asbestvezels inademt, loopt het risico om 20 tot zelfs 50 jaar later later mesothelioom te ontwikkelen.

Onderzoeken en diagnose van mesothelioom

De meest voorkomende klachten bij mesothelioom zijn:

  • pijn of drukkend gevoel in de borstkas
  • kortademigheid
  • hoesten
  • zwelling op de borstkas (als de tumor tussen de ribben groeit)

Hebt u een of meerdere van deze klachten? Ga dan langs bij uw huisarts. Hij of zij zal uw huidige gezondheidstoestand en uw voorgeschiedenis met u bespreken en vragen of u in het verleden bent blootgesteld aan asbest. De huisarts zal u ook lichamelijk onderzoeken. Het kan nodig zijn om een röntgenfoto van de longen te laten maken. De huisarts bespreekt de uitslag van dit onderzoek met u.

Zijn er aanwijzingen dat u mesothelioom hebt? Dan verwijst de huisarts u naar een longarts (pneumoloog). De specialist herhaalt het lichamelijk onderzoek. Daarna kunnen andere onderzoeken plaatsvinden:

  • CT-scan van de borstkas (ook thorax genoemd)
  • punctie van het vocht in het borstvlies (pleurapunctie)
  • biopsie van het borstvlies (pleurabiopsie): dit gebeurt via een endoscopie van de thorax (ook thoracoscopie of pleuroscopie genoemd)

Als de diagnose mesothelioom wordt gesteld, kunnen nog andere onderzoeken volgen om te zien of er mogelijk uitzaaiingen zijn elders in het lichaam. Vaak gaat het hierbij om een PET-scan.

Bekijk hier een aantal vragen die u aan uw dokter kunt stellen als u kanker hebt.

Stadia van mesothelioom

Aan de hand van de hierboven beschreven onderzoeken stelt de arts het stadium van de ziekte vast, dat is de mate waarin het gezwel zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts houdt hierbij rekening met onder meer de plaats en grootte van de tumor, of en hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen en of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren en/of organen ergens anders in het lichaam.

Voor mesothelioom onderscheiden we vier stadia. Ze worden aangeduid met Romeinse cijfers van I (beginstadium) tot en met IV (gevorderd stadium).

Behandelingen

De behandeling van mesothelioom wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dit team van artsen houdt voor de keuze van de behandeling vooral rekening met de uitgebreidheid van de ziekte, de plaats en de grootte van de tumor en de algemene conditie van de patiënt. De behandelend arts bespreekt het behandelingsvoorstel vervolgens met de patiënt. In overleg met de patiënt legt de arts de behandeling vast.

Er is momenteel geen genezende behandeling voor mesothelioom. Er zijn wel behandelingen die de groei van het gezwel remmen en klachten zoals kortademigheid en pijn beheersbaar maken. Mesothelioom wordt meestal behandeld met palliatieve chemotherapie. Slechts een kleine groep patiënten komt in aanmerking voor een operatie voorafgegaan of gevolgd door chemotherapie en/of radiotherapie. Uw behandelend arts kan u ook vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd).

Soms zijn er verschillende behandelingen of combinaties van behandelingen mogelijk. Aarzel niet uw arts vragen te stellen over de keuzemogelijkheden en over de bijwerkingen van de verschillende behandelingen. Bij twijfel kan ook een tweede mening van een andere specialist verhelderend en nuttig zijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

Voor uw vraag of probleem over kanker, neem contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker: