Oplettend afwachten bij prostaatkanker

Ongeveer drie op de tien mannen die de diagnose prostaatkanker krijgen, hebben de mogelijkheid om te kiezen voor oplettend afwachten. Deze optie (ook actieve opvolging, actieve monitoring of actieve observatie genoemd) wordt soms aanbevolen bij kleine, weinig agressieve tumoren. 

Bij niet-uitgezaaide prostaatkanker met een laag risico (ook laagrisicoprostaatkanker genoemd) zijn er drie behandelopties: oplettend afwachten, een operatie of bestraling. Of de prostaatkanker een laag of een hoog risico heeft, hangt af van de kenmerken van de tumor. Dat zijn onder meer de grootte van de tumor, de agressiviteit van de tumor, de eventuele doorgroei van de tumor in het omringende weefsel en de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen elders in het lichaam. 

Bij actieve opvolging gaat de behandelend arts aan de hand van regelmatige controles en onderzoeken zorgvuldig na hoe de ziekte zich verder ontwikkelt. Als een operatie of andere behandeling op een bepaald moment toch noodzakelijk blijkt, bespreekt de arts dat met de patiënt. 

Soms kiezen mannen voor oplettend afwachten omdat de voordelen van opereren of bestralen voor hen niet opwegen tegen de mogelijke nevenwerkingen van deze behandelopties. Denk bijvoorbeeld aan erectiestoornissen (impotentie) en ongewild urineverlies (incontinentie) na een prostaatoperatie of darm- en plasklachten na bestraling van de prostaat. 

Tip

Op kuleuven.be/lucas/prostaatkanker krijgt u stap voor stap uitleg over prostaatkanker, de verschillende behandelopties bij laagrisicoprostaatkanker en de bijwerkingen van de behandelingen.