PSA-test

Een PSA-test is een eenvoudig bloedonderzoek waarbij het prostaatspecifiek antigen (PSA) bepaald wordt. PSA is een zogenaamde tumormarker, een stof die door de prostaat geproduceerd wordt en in het bloed opgespoord kan worden. Een verhoging van de PSA kan wijzen op prostaatkanker, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Een stijging van de PSA-waarde kan ook wijzen op andere, onschuldigere prostaatkwalen zoals een goedaardige prostaatvergroting of een ontsteking. Daarom is verder onderzoek nodig bij een verhoogde PSA-waarde

De PSA-test kan twee mogelijke resultaten hebben:

  • de PSA-waarde is normaal: dat wil zeggen dat de hoeveelheid PSA in het bloed zo laag is dat het heel onwaarschijnlijk is dat de man prostaatkanker heeft. Hoewel de kans heel klein is, blijft het mogelijk dat hij toch prostaatkanker heeft.
  • de PSA-waarde is verhoogd: een te hoog PSA-gehalte in het bloed kán een aanwijzing zijn voor prostaatkanker, maar dus ook voor andere, onschuldiger prostaatkwalen. De arts kan in dit geval aanbevelen om de PSA-test te herhalen. Wanneer de PSA-waarde verhoogd blijft, kan de arts doorverwijzen naar een specialist voor vervolgonderzoek.
Met dank aan dr. Alain Bols, prof. dr. Karin Haustermans en dr. Karen Fransis
Laatst aangepast op
Laatst medisch gereviseerd op