Doelgerichte therapie bij longkanker

Door een beter inzicht in het ontstaan van bepaalde kankers, is er de laatste jaren een nieuwe generatie medicijnen ontwikkeld die veel doelgerichter de kankercellen beïnvloeden (targeted therapies). Ook bij longkanker is doelgerichte therapie een optie.

Een afwijking in het DNA (genmutatie) zorgt ervoor dat de tumorcellen sneller groeien en delen. Doelgerichte therapie remt deze processen. Er zijn verschillende soorten doelgerichte therapie voor verschillende mutaties beschikbaar. Met genetisch onderzoek wordt de mutatie vastgesteld.

  • De meest voorkomende doelgerichte behandeling bij longkanker is die met een EGFR-remmer. De epidermale groeifactorreceptor (EGFR) is een eiwit dat een rol speelt bij het ontstaan van bepaalde kankers. Door EGFR te blokkeren met medicijnen kan men deze tumorcellen doden. EGFR-remmers die momenteel gebruikt worden bij de behandeling van longkanker, zijn onder andere gefitinib (merknaam Iressa), erlotinib (Tarceva), afatinib (Giotrif), osimertinib (Tagrisso) en cetuximab (Erbitux).
  • Is een mutatie in het ALK-gen vastgesteld, dan zal uw arts mogelijk een behandeling met een ALK-remmer voorstellen. Ook de ALK-remmer vermindert de groei van de kankercellen. ALK-remmers die momenteel ingezet worden bij longkanker zijn onder andere crizotinib (merknaam Xalkori), alectinib (Alecensa) en ceritinib (Zykadia).
  • Een mutatie in het ROS1-gen wordt ook behandeld met crizotinib.
  • Hebt u een mutatie in het BRAF-gen, dan krijgt u twee medicijnen samen: dabrafenib (merknaam Tafinlar) en trametinib (Mekinist).

Deze doelgerichte medicijnen worden op dit moment vooral gebruikt bij de behandeling van niet-kleincellige longkanker.

Bijwerkingen

De ernst en frequentie van bijwerkingen verschillen van product tot product. Enkele voorbeelden zijn diarree, verminderde eetlust, acneachtige huiduitslag en vermoeidheid. Bespreek de bijwerkingen met uw behandelend arts die u raad kan geven hoe u er het best mee omgaat.

Meer informatie