Waarom kan ik na kanker geen betaalbare schuldsaldoverzekering krijgen?

De bank waar ik een lening afsloot voor de aankoop van ons huis, weigert een schuldsaldoverzekering af te sluiten omdat ik vier jaar geleden kanker had. We zouden wel een schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten voor 100% van de lening, maar alleen als die volledig op naam staat van mijn vrouw. Ik vind dat behoorlijk onrechtvaardig. Waarom ik niet?

Dat is een herkenbaar verhaal: wie ooit kanker had, krijgt vaak problemen als hij een verzekering wil afsluiten. Bij de schuldsaldoverzekering, die financiële bescherming biedt bij het afsluiten van een lening, worden mensen soms geweigerd, ze krijgen een lange wachttijd of moeten een bijpremie betalen die heel hoog kan oplopen. Daar waren tot voor kort geen echt goede oplossingen voor, maar sinds 30 december 2014 is er na lang wachten een wet van toepassing (wet-Partyka-Lalieux) die de toegankelijkheid van de schuldsaldoverzekering in zekere mate verbetert.

Verzekeraars moeten nu namelijk (beter) motiveren. Daarnaast zal een Compensatiekas tussenkomen (met een bovengrens van 800 %) als u als klant een medische bijpremie moet betalen die hoger is dan 125 % van de basispremie. Maar wat wij vooral zouden aanbevelen, is om opnieuw een aanvraag te doen voor een schuldsaldoverzekering bij uw bank of bij een andere instelling dan uw bank (een verzekeringsmakelaar bijvoorbeeld). Wordt u dan weer geweigerd of een verhoogde premie aangerekend, dan kunt u een herbeoordeling van uw dossier vragen bij het Opvolgingsbureau. Dat bureau is nieuw. Uw verzekeringsaanvraag wordt er onafhankelijk herbekeken door een groep experts, o.a. verzekeraars, maar ook een arts die patiënten en consumenten vertegenwoordigt. Het Opvolgingsbureau bekijkt enkel nieuwe schuldsaldodossiers, u kunt er dus niet terecht met een schuldsaldoverzekering die al loopt.

De nieuwe wet betekent jammer genoeg niet dat er een récht komt op een schuldsaldoverzekering. Sommige mensen zullen nog altijd stuiten op een onverzekerbaar risico.

Meer informatie

  • Kanker en verzekeringen
  • Hebt u ook een probleem (gehad) met verzekeringen na kanker? Laat het weten aan de Kankerlijn of bel 0800 35 445. Wij inventariseren alle meldingen en bekijken of er iets moet gebeuren om de situatie van (ex-)kankerpatiënten structureel te verbeteren. We zijn ook benieuwd naar uw ervaring met schuldsaldoverzekeringen sinds 1 januari 2015, zodat we de nieuw ingevoerde wet van dichtbij kunnen opvolgen en evalueren.