Levensverzekering

Een levensverzekering biedt de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen of om te zorgen voor een kapitaal voor je naasten in geval van overlijden (ook wel een ‘overlijdensverzekering’ genoemd). Wat is er mogelijk als je kanker hebt gehad?

Snel naar

Bekijk alle opties

Er zijn ook gemengde levensverzekeringen, die tegelijkertijd een aanvullend pensioen opbouwen én een overlijdenskapitaal waarborgen aan je familie als je vóór het einde van het contract overlijdt.
 

Mogelijke problemen bij kanker

Als je kanker hebt of gehad hebt, wordt het moeilijker om nog een overlijdensverzekering af te sluiten. In sommige gevallen is het zelfs onmogelijk.

Lees de tips hieronder om je tijd en ergernis te besparen mocht je overwegen om een levensverzekering aan te vragen.

Tips

Antwoord naar waarheid

Antwoord naar waarheid op de vragen uit de medische vragenlijst van de verzekeraar en verzwijg in die vragenlijst geen elementen waarvan je redelijkerwijze moet weten dat ze, voor de verzekeraar, van invloed kunnen zijn voor dat type verzekering. Er ontstaan immers problemen als de verzekeraar later ontdekt dat je relevante informatie niet hebt meegedeeld. Lees hier meer over wat je wel moet en niet hoeft te vertellen.

Na één jaar onbetwistbaar

De levensverzekeringsovereenkomst wordt na één jaar (of minder, afhankelijk van wat er in de overeenkomst bepaald is) onbetwistbaar. Na die periode kan de verzekeraar het onopzettelijk verzwijgen van gegevens niet meer inroepen om de overeenkomst te wijzigen of de uitbetaling van een uitkering te beperken. Opgepast! Bij wie opzettelijk gegevens verzwijgt, kan de verzekeraar wel weigeren om een uitkering te betalen.

Wat zich later voordoet, hoef je niet te melden

Wat er zich later, nadat een correct gesloten verzekeringsovereenkomst in werking getreden is, voordoet of heeft voorgedaan, hoef je niet te melden aan je verzekeraar als het over levens- of andere persoonsverzekeringen gaat. Als de diagnose ‘kanker’ valt nádat deze levensverzekering in werking getreden is, kan de maatschappij niet zeggen dat je opzettelijk dingen verzwegen hebt of onopzettelijk niet correct geantwoord hebt.

Een voorbeeld, over het belang van een correct ingevulde medische vragenlijst
'Mijn echtgenote kreeg 10 jaar geleden borstkanker. Na een periode van ziekte was zij aan de beterhand en ze werd genezen verklaard. Vijf jaar geleden onderschreef zij een levensverzekering. Maar ze overleed vorig jaar aan uitzaaiingen van haar borstkanker. De maatschappij weigert over te gaan tot betaling aangezien mijn echtgenote op de vragenlijst niet had vermeld dat zij enkele jaren voordien aan borstkanker had geleden, gewoon omdat zij zichzelf als genezen beschouwde.'

Probeer bij verschillende maatschappijen

Zowel voor een schuldsaldoverzekering als voor levensverzekeringen in het algemeen geldt dat je het best bij verschillende maatschappijen probeert. Misschien kun je je tijd en ergernis besparen door via een onafhankelijk tussenpersoon te werken. Heb je een goede prognose en krijg je een verzekering te pakken, maar duurder dan gewoonlijk, probeer dan met de maatschappij te onderhandelen en vast te leggen dat je na één (of twee) jaar een herziening van het risico krijgt. Zoek hiervoor steun bij je behandelend specialist, die bereid is met de verzekeraar in discussie te gaan. Je kunt dan ook het best laten vastleggen dat je gestegen leeftijd bij de herziening niet in rekening mag gebracht worden.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 25/09/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op