Verzekeringen: auto & vervoer

Elke persoon die een gemotoriseerd voertuig in het wegverkeer gebruikt, is verplicht zijn aansprakelijkheid voor zijn voertuig te verzekeren. Waarmee moet je rekening houden als je door kanker of de behandeling bijvoorbeeld een beperking hebt? 

Een verzekering is verplicht voor gemotoriseerde voertuigen: niet alleen voor auto’s dus, maar ook voor elektrische rolstoelen of scooters waarmee iemand de weg opgaat. Voor een elektrische fiets is dit niet nodig, zolang er enkel trapondersteuning geboden wordt en de fiets niet autonoom kan rijden. Raadpleeg bij twijfel je verzekeraar of tussenpersoon.

Deze verzekering dekt je burgerlijke aansprakelijkheid bij het gebruik van een voertuig. Je bent verzekerd bij materiële schade en/of lichamelijke schade, toegebracht aan derden. Je kunt het voertuig bijkomend laten verzekeren. Zo dek je schade aan je eigen voertuig, waarvoor je zelf verantwoordelijk bent alsook andere schade, zoals bij diefstal of ruitbreuk.

Mogelijke problemen

Weigering wegens (chronische) ziekte of handicap

Verzekeringsmaatschappijen weigeren soms een polis af te sluiten wegens een (chronische) ziekte of handicap. Mensen met een hersentumor bijvoorbeeld wordt vaak een autoverzekering geweigerd wegens het risico op een epilepsieaanval. Dat kan in sommige gevallen gerechtvaardigd zijn (de verzekeraar moet dan wel altijd een redelijke en objectieve motivering geven), maar een meer gedifferentieerde benadering is toch nodig. Raadpleeg daarom bij twijfel je behandelend specialist. Als hij van oordeel is dat het beter is dat je (misschien tijdelijk) niet meer met de auto rijdt, kan de weigering van de verzekeringsmaatschappij te rechtvaardigen zijn. Maar het mag in ieder geval geen algemene regel zijn dat mensen met een hersentumor geen autoverzekering kunnen krijgen.

Aanpassingen of aangepast rijbewijs melden

Sommige kankerbehandelingen kunnen functionele beperkingen veroorzaken. Denken we bijvoorbeeld aan de amputatie van een been. Het kan dat je arts je dan doorverwijst naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA). Het CARA evalueert de rijgeschiktheid van de kandidaten met verminderde functionele vaardigheden. Het CARA kan rijgeschiktheidsattesten afleveren. Op basis van dit attest zal de dienst rijbewijzen van jouw gemeente je een aangepast rijbewijs bezorgen. Het CARA kan ook bekijken of er aan je auto bepaalde aanpassingen nodig zijn om je auto veilig te kunnen besturen: tel. 02 244 15 52, cara@vias.be.

Laat je een aanpassing aan je wagen uitvoeren? Meld dit dan aan je autoverzekeraar. Ook als je een aangepast rijbewijs krijgt, meld je dit het best aan je autoverzekeraar.

Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid 

Bepaalde geneesmiddelen die mensen met kanker innemen, kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Het is aan te raden hier rekening mee te houden als je een wagen bestuurt. Bij twijfel raadpleeg je het best je arts. Hij of zij kan je eventueel een schriftelijk attest bezorgen dat je rijvaardigheid bevestigt.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 25/09/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op