Woonverzekering

Een woning kopen, bouwen of renoveren houdt altijd een zeker financieel risico in. Om dit risico te beperken kun je in het Vlaams gewest, wanneer je een hypothecaire lening aangaat, een gratis verzekering gewaarborgd wonen afsluiten.

De 'verzekering gewaarborgd wonen' loopt over een periode van tien jaar. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kun je na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van je hypothecaire lening. In het geval van arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van maximaal 36 opeenvolgende maanden tussenkomen. In het geval van onvrijwillige werkloosheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van maximaal achttien opeenvolgende maanden tussenkomen.

Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 euro of 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een energiezuinige woning hebben gebouwd en aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen.

De verzekering gewaarborgd wonen is gratis en voor iedereen interessant!

Het uitgekeerde bedrag kan ook lager zijn, afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat je een beroep hebt gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar.

De woning waarvoor je leent, moet je enige woning zijn en moet gelegen zijn in het Vlaams gewest. Op het moment van de aanvraag van deze verzekering moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en een beroepsactiviteit uitoefenen. Je mag op dat moment niet aan het werk zijn in het kader van de progressieve werkhervatting. De verzekeringskosten worden door het Vlaams gewest gedragen: als aanvrager hoef je dus geen premie te betalen!

Suggestie

Deze verzekering is gratis en voor iedereen interessant! Test of je er recht op hebt en hoe je ze kunt aanvragen. Je moet de verzekering wel aanvragen binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 25/09/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op