Verzekeringen: overlijden en uitvaart

Wat is een uitvaartverzekering en waarom is ze meestal niet zo interessant?

Met een uitvaartverzekering krijgt u, tegen betaling van een premie, de garantie dat de uitvaart van uzelf of uw familieleden verloopt volgens uw eigen wensen. Er wordt ofwel voorzien in een kapitaal om de uitvaartkosten te financieren ofwel wordt er echt een uitvaartdienst volgens uw wensen georganiseerd. Dat is dan de zogenaamde uitvaartverzekering in natura of de dienstenverzekering.

Waar moet je rekening mee houden?

Meestal zijn uitvaartverzekeringen niet interessant (behalve voor de verzekeraar of voor wie snel na het afsluiten van de verzekering overlijdt).

  • Heb je het geluk nog lang te leven, dan betaal je wellicht meer aan premies dan wat je erfgenamen later aan kapitaal ontvangen. Daarenboven heb je bij de dienstenverzekering nooit recht op een fiscaal voordeel aangezien het hier om een schadeverzekering gaat.
  • In sommige contracten wordt een begrafenisonderneming als begunstigde aangewezen, die belast wordt met de organisatie van de begrafenis. Dat kan belangrijke nadelen hebben: als de consument in de loop van het contract wil veranderen van begrafenisondernemer, moet hij de toestemming hebben van de aangewezen begrafenisondernemer.
  • De nabestaanden die de begrafenis organiseren, moeten alleszins het verzekeringscontract kennen en hiermee rekening houden bij de organisatie van de begrafenis. Als ze bijv. voor een andere begrafenisondernemer kiezen, kan het gebeuren dat de verzekering hen niets uitbetaalt.
  • Als je als overlever van kanker een uitvaartverzekering afsluit, zul je wellicht geconfronteerd worden met bijpremies of uitsluitingen.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 25/09/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op