Professionele hulpverlening

Wanneer je getroffen wordt door kanker zul je behandeld worden door verscheidene professionele hulpverleners. Je eerste contact zal normaal gezien via de huisarts verlopen, maar daarnaast staan, zowel in als buiten het ziekenhuis, heel wat mensen voor jou klaar.

Snel naar

Bekijk alle opties

In het ziekenhuis

 • De medisch oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker.
 • De oncologisch chirurg: de specialist die vooral operaties uitvoert.
 • De radiotherapeut-oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker door bestraling. Niet elk ziekenhuis heeft echter een bestralingsafdeling. Voor radiotherapie moet je daarom mogelijk naar een ander ziekenhuis.
 • De orgaanspecialist, bijvoorbeeld de gynaecoloog, de uroloog, de hematoloog, de maag-darmspecialist of de longarts.
 • De oncologisch verpleegkundige: is gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met kanker tijdens hun behandeling.
 • De verpleegkundig consulent oncologie, verpleegkundig specialist oncologie of oncocoach: is voor de patiënt een vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. Neemt, op bepaalde momenten of gedurende het hele traject, een ondersteunende en coachende rol op en coördineert ook de multidisciplinaire zorg binnen het hele zorgverlenersteam. Infomeer in het (dag-)ziekenhuis waar je in behandeling bent wie die functie op jouw afdeling opneemt en bij wie je dus snel met al je vragen terechtkunt.
Ziekenhuisgang met bordje oncobegeleiding
 • De secretariaatsmedewerker: zorgt ervoor dat je medisch dossier altijd beschikbaar is, dat de afspraken voor onderzoeken gemaakt worden ...
 • De psycholoog: kan emotionele steun bieden als je het moeilijk hebt.
 • De sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker: zij kunnen evenzeer emotionele steun bieden, en kunnen jou ook helpen met organisatorische of financiële problemen.
 • De diëtist: kan jou voedingsadvies geven dat speciaal gericht is op jouw situatie.
 • Het revalidatieteam: kan jou begeleiden, o.a. met een aangepast oncorevalidatieprogramma om jouw fysieke conditie én jouw levenskwaliteit te verbeteren.
 • Het palliatief supportteam: begeleidt patiënten van wie de levensprognose beperkt is en hun naasten, geeft advies over palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning
 • De dienst zingeving en levensbeschouwing: focust op spirituele zorg, kan jou helpen omgaan met levens- en/of geloofsvragen (deze dienst bestaat in sommige ziekenhuizen onder de naam ‘pastorale dienst’ of onder een andere naam).

Buiten het ziekenhuis

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 04/12/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op