Kans op genezing bij acute leukemie en meer info

De kans op genezing bij acute leukemie hangt van veel dingen af: van de soort leukemie (vooral de bevindingen van het beenmergonderzoek), van het stadium waarin de ziekte verkeert, van de leeftijd van de patiënt, van de behandeling ... De behandelend arts kan meer uitleg geven over al deze factoren. 

Over het algemeen geldt dat jongere mensen meer kans op genezing hebben dan oudere mensen. De overlevingskansen voor acute lymfatische leukemie (ALL) zijn over het algemeen iets beter dan voor acute myeloïde leukemie (AML). Als de leukemie na een succesvolle behandeling terugkomt, is het mogelijk opnieuw een remissie te bereiken. Vaak wordt dan een stamceltransplantatie in overweging genomen.

Hou er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers enkel een globaal beeld geven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts: hij of zij kent uw situatie het best.

Nazorg

Leven met een ernstige ziekte als kanker is een hele beproeving. Behalve de lichamelijke ongemakken die de behandeling met zich meebrengt, worden kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen en onzekerheden. Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden.

Als het met de therapie niet gelukt is de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij het best kan helpen. Nazorg is in beide situaties erg belangrijk.

Hulp bij praktische én emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen om de fysieke conditie én de levenskwaliteit te verbeteren), psychische en sociale opvang en/of palliatieve zorg.

Deel van de nazorg is ook een geregelde medische controle, vooral met de bedoeling een mogelijk herval snel op te sporen en eventuele laattijdige nevenwerkingen van de behandeling op te volgen.

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met uw behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Hij of zij kent uw ziekte en het verloop immers het best.

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie.

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult. Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die zorgvrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt of zoek in deze lijst van permanenties of er in uw ziekenhuis zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker zijn.

Meer informatie

Over acute lymfatische leukemie (ALL) bij volwassenen

Over acute lymfatische leukemie (ALL) bij kinderen

Over acute myeloïde leukemie (AML)