Vier vragen over ... hospitalisatieverzekering na kanker

Een ziekenhuisopname brengt veel kosten met zich mee. De verplichte ziekteverzekering betaalt slechts een deel daarvan terug. Wie een hospitalisatieverzekering heeft, krijgt meer terugbetaald. Maar wat als je kanker hebt gehad? Hoe krijg of houd je dan een hospitalisatieverzekering?

1. Kan ik nog een hospitalisatieverzekering krijgen na kanker?

Illustratie: Annelien Smet

Ja, dat kan.
Privé-verzekeraars kunnen u (tot uw 65ste) geen verzekering weigeren, maar ze sluiten meestal wel bestaande aandoeningen uit: behandelingen voor ziektes die al bestonden voor u het contract tekende, worden niet terugbetaald. Zorg dat die uitsluitingen in het contract zo concreet en beperkt mogelijk zijn.

Ziekenfondsen verzekeren ook mensen ouder dan 65 jaar, en sluiten vooraf bestaande aandoeningen niet uit. Hoe ouder u bent als u instapt, hoe meer u betaalt.

2. Ik heb kanker gehad. Moet ik dat vertellen aan de verzekeringsarts?

Ja. Als u een medische vragenlijst of een gezondheidsverklaring moet invullen, moet u dat naar waarheid doen. Vul ze zelf in (laat de verzekeraar het niet doen) en vraag eventueel hulp aan uw dokter. Een verzekeraar mag evenwel geen vragen stellen over aandoeningen in de familie (bijvoorbeeld kanker). Als hij dat toch doet, in een medische vragenlijst of een gesprek, bent u niet verplicht te antwoorden.

3. Kan ik de hospitalisatieverzekering die ik via mijn partners werk heb, verderzetten na een echtscheiding?

Ja, iedereen heeft het recht om een verzekering apart verder te zetten, zonder medisch onderzoek of wachttijd, met dekking van dezelfde risico’s, tegen dezelfde tarieven. Opgelet: u hebt na een scheiding maar 105 dagen om de verzekeraar op de hoogte te brengen dat u het contract individueel wil verderzetten. De premie kan wel aangepast worden aan uw leeftijd (en kan daardoor soms erg hoog uitvallen).

U hebt ook recht op individuele verderzetting bij ontslag, faillissement, verandering van werkgever, pensionering of als u als kind het ouderlijk nest verlaat. Opnieuw: doe het snel, u hebt hier niet veel tijd voor (30 dagen bij werkgerelateerde veranderingen, 105 dagen bij privéredenen).

Het belangrijkste dat we (kanker)patiënten hier kunnen meegeven: zorg dat u verzekerd blijft, zodra u verzekerd bent.

4. Ik heb geen energie om mij hiermee bezig te houden, wie kan helpen?

Een hospitalisatieverzekering is echt meer en meer geen overbodige luxe: de verplichte ziekteverzekering alleen dekt niet voldoende als u ernstig ziek wordt. Laat u helpen, vergelijk polissen, schakel een onafhankelijk makelaar in. Zoek naar een kostendekkende hospitalisatieverzekering (ook voor- en nazorg) en niet één die enkel een forfaitair bedrag per ligdag in het ziekenhuis terugbetaalt. Kijk of de polis een ‘waarborg ernstige ziekten’ heeft: als uw ziekte in die lijst staat, dan komt uw verzekering niet alleen tussen bij een ziekenhuisopname, maar ook voor kosten die buiten het ziekenhuis gemaakt zijn, het hele jaar door. Weet ook dat er voor iedereen de maximumfactuur is: als medische kosten boven het maximumbedrag (afhankelijk van het inkomen) oplopen, betaalt het ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug.

Meer info: Hospitalisatieverzekering