Lymfoedeem na kanker

Lymfoedeem kan een blijvend probleem zijn en daardoor gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Het is daarom belangrijk om het risico op de ontwikkeling van lymfoedeem te beperken. Of om het zo vroeg mogelijk te herkennen en onmiddellijk te laten behandelen als het toch ontstaat.