Kans op genezing bij teelbalkanker en meer info

De kans op genezing hangt bij teelbalkanker vooral af van het stadium waarin de ziekte zich bevindt bij de diagnose en van het type teelbalkanker. Bij de meeste patiënten is teelbalkanker volledig te genezen, zelfs als er uitzaaiingen zijn.

Bij kanker wordt vaak gesproken in termen van vijfjaarsoverleving, dit is het gemiddelde percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft. Bij teelbalkanker in een vroeg stadium (stadium 1 en 2) ligt dat cijfer zeer hoog: de kans op genezing bedraagt 97% tot 100%. Dit betekent dat bij 97 tot 100% van de mannen die erdoor getroffen worden, de behandeling een genezend effect heeft. Als er uitzaaiingen zijn op afstand, ligt de vijfjaarsoverleving lager.

Algemeen geldt dat hoe kleiner de tumor is en hoe vroeger hij ontdekt wordt, hoe beter de geneeskansen zijn. Houd er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers enkel een globaal beeld geven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts: hij kent uw situatie het best.

Nazorg

Leven met kanker is een hele beproeving. Behalve de lichamelijke ongemakken die de behandeling met zich meebrengt, worden kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen en onzekerheden. Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Als het met de therapie niet gelukt is de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij het best kan helpen. Hulp bij praktische én emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom.

Nazorg is in beide situaties erg belangrijk. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen om de fysieke conditie én de levenskwaliteit te verbeteren), psychische en sociale opvang, en/of palliatieve zorg.

Een uiterst belangrijk deel van de nazorg is ook een langdurige geregelde medische controle door het behandelend artsenteam, vooral met de bedoeling herval of mogelijke uitzaaiingen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen.

Een behandeling voor teelkanker heeft ingrijpende lichamelijke gevolgen. Ook psychisch krijgt iemand veel te verwerken. Het gemis van een teelbal betekent voor veel mannen een aantasting van hun zelfbeeld. Zowel de lichamelijke als de psychische veranderingen zijn ook van invloed op de seksuele beleving. Probeer hierover te praten met uw partner. Ook een gesprek met een psycholoog, een seksuoloog of een relatietherapeut kan helpen. Meer lezen over seksualiteit na kanker.

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met uw behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Hij of zij kent uw ziekte en het verloop immers het best.

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie.

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult. Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die vrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt of zoek in deze lijst van permanenties of er in uw ziekenhuis zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker zijn.