Kans op genezing bij hoofd-halskankers en meer info

De kans op genezing hangt bij hoofd-halskankers van veel dingen af: van het type tumor, van de uitgebreidheid van de ziekte bij diagnose, van de leeftijd en de algemene toestand van de patiënt, van het feit of er al dan niet uitzaaiingen zijn, van het effect van de behandeling enz. Uw behandelend arts kan meer uitleg geven over al deze factoren.

Algemeen geldt dat hoe kleiner de tumor is en hoe vroeger hij ontdekt wordt, hoe beter de geneeskansen zijn. Als er uitzaaiingen zijn, ligt de vijfjaarsoverleving veel lager. Houd er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers alleen een globaal beeld geven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts: hij kent uw situatie het best.

Nazorg

Leven met kanker is een hele beproeving. Behalve de lichamelijke ongemakken die de behandeling met zich meebrengt, worden kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen en onzekerheden.

Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Als de therapie er niet in slaagt de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij het best kan helpen. Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom.

Nazorg is in beide situaties erg belangrijk. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen en sporten om de fysieke conditie en de levenskwaliteit te verbeteren), psychische en sociale opvang, en zo nodig palliatieve zorg.

Revalidatie is een erg belangrijk aspect in de behandeling van veel hoofd-halskankers. Afhankelijk van het type tumor en de behandeling kan de revalidatie bestaan uit plastische chirurgie, kinesitherapie, logopedie, dieetadvies, leren omgaan met een laryngectomie enz. 

Een uiterst belangrijk deel van de nazorg is ook een langdurige geregelde medische controle door het behandelend artsenteam, vooral met de bedoeling herval of mogelijke uitzaaiingen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen.

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met uw behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Hij kent uw ziekte en het verloop immers het best.

De verpleegkundig consulent oncologie

De verpleegkundig consulent oncologie coördineert de multidisciplinaire zorg. Hij is voor u en uw naasten een vast aanspreekpunt en vormt voor u ook de brug naar het multidisciplinair oncologisch team. Deze functie bestaat niet in alle ziekenhuizen, soms bestaat ze onder een andere naam, bijv. oncocoach, coördinator oncologische zorg, coördinerend verpleegkundige oncologische zorg ...

Logopedie en voedingsadvies

De behandeling van een hoofd-halskanker is meestal zeer ingrijpend voor de patiënt. Chirurgie in het neus-, keel- en oorgebied kan leiden tot verminkingen van het gelaat en tot functionele problemen, bijvoorbeeld met spreken en slikken. Radiotherapie belemmert al dan niet tijdelijk de spraak en het slikken. Vraag in uw ziekenhuis bij welke logopedist u terechtkunt voor spraak- en/of slikrevalidatie. Bij eetproblemen klopt u het best aan bij een diëtist. Die kan voedingsadvies op maat geven.

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie.

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die zorgvrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt of zoek in deze lijst van permanenties of er in uw ziekenhuis zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker zijn.

Lotgenoten

Veel mensen voelen zich enorm gesteund door lotgenoten. Hoe vindt u iemand die hetzelfde heeft meegemaakt?

Meer informatie