Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie classificeert luchtvervuiling — en dus ook fijn stof — als kankerverwekkend. Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt onder meer de kans op longkanker. Vlaanderen kampt gemiddeld met de hoogste graad van luchtverontreiniging door fijn stof in West-Europa.

Uitlaatpijp auto

Epidemiologen becijferden dat we in Vlaanderen gemiddeld 13,2 maanden minder lang leven door chronische blootstelling aan fijn stof. Dat is het hoogste cijfer in Europa. Het Europese gemiddelde is acht maanden. Wetenschappers schatten dat we in Vlaanderen jaarlijks 317 sterfgevallen als gevolg van longkanker kunnen vermijden, indien de PM2,5-concentraties (fijn stof kleiner dan 2,5 µm) waaraan we chronisch worden blootgesteld gemiddeld slechts 15 µg/m3 (microgram per kubieke meter) zouden bedragen. In het centrum van Brussel en Antwerpen schommelen de PM2,5-concentraties tussen 20 en 25µg/m3.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) suggereert een grenswaarde van 10 µg/m3 voor fijn stof van PM2,5, wat ongetwijfeld beter is voor de gezondheid dan de Europese norm van 25 µg/m3. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er immers geen veilige drempelwaarde voor blootstelling aan fijn stof.

Hoe kunt u zich beschermen tegen de schadelijke invloed van fijn stof?

  • Probeer zo veel mogelijk blootstelling aan fijn stof te vermijden. Laat uw kachel, gasfornuis of open haard goed onderhouden en controleren op de verplichte tijdstippen.
  • Ventileer uw huis grondig en regelmatig.
  • Verplaats u slim. Ook binnen dezelfde stad kunnen grote verschillen in luchtkwaliteit aangetroffen worden. In een drukke straat blijven vervuilende stoffen die door het verkeer worden uitgestoten vaak hangen en is de luchtkwaliteit zeer slecht, terwijl aan de achterkant van gebouwen die langs drukke straten liggen de luchtkwaliteit reeds veel beter zal zijn.

Hoe kunt u zelf bijdragen tot het verminderen van fijn stof?

  • Neem bij korte ritjes de fiets in plaats van de auto.
  • Gebruik voor langere afstanden zo veel mogelijk het openbaar vervoer in plaats van de auto.
  • Probeer zo zuinig mogelijk auto te rijden.
  • Doe aan autodelen of telewerken om het verkeer te beperken.
  • Koop geen dieselwagen.
  • Stook verstandig in uw open haard of houtkachel: gebruik geschikte brandstoffen en stook niet bij windstil en mistig weer.
  • Indien u rookt, rook dan niet binnenshuis.