Chirurgie bij longkanker

Als de tumor klein is en niet is uitgezaaid, wordt bij een niet-kleincellige longtumor meestal voor een operatie gekozen, al dan niet in combinatie met chemotherapie en/of radiotherapie. Kleincellige longkanker wordt zelden geopereerd. Of een patiënt al dan niet geopereerd kan worden, hangt ook af van zijn algemene toestand en van zijn longfunctie.

Bij de operatie kan een klein stuk van de long weggenomen worden, één longkwab (deel van een long) of een hele long. Sommige longtumoren kunnen door hun ligging of door de grootte niet operatief verwijderd worden.

Bijwerkingen

De chirurgische ingrepen voor longkanker zijn complex en risicovol. De overlevingskansen liggen beduidend hoger als de patiënt behandeld wordt in een ‘ervaren’  ziekenhuis. Het is aan te raden om een ziekenhuis en een chirurg te vinden die veel ervaring hebben met deze operaties. En ziekenhuizen die minder dan 10 operaties voor longkanker per jaar uitvoeren zouden hun patiënten (die in aanmerking komen voor chirurgie) moeten doorverwijzen naar centra waar er meer van dat soort ingrepen gebeuren. Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) publiceerde recente cijfers van het aantal operaties voor longkanker per ziekenhuis. U vindt hier de resultaten per ziekenhuis (ppt). Ook deze grafiek (copyright De Tijd) toont welke ziekenhuizen de meeste longoperaties uitvoeren.

Als een hele long of een deel weggenomen is, vult de vrijgekomen ruimte in de borstkas zich met vocht. Vaak is de hulp van een kinesitherapeut nodig om weer te leren diep te ademen en slijm op te hoesten. Het kan weken tot maanden duren voor een patiënt zijn kracht en energie terug heeft. Patiënten bij wie de longen (los van de kanker) niet in optimale conditie verkeren (bijvoorbeeld door chronische bronchitis, wat veel voorkomt bij rokers), kunnen na de operatie kortademig worden.

Meer informatie