Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is de behandeling van kanker met een of meer celdelingremmende geneesmiddelen. Die geneesmiddelen, die ook cytostatica genoemd worden, vernietigen de kankercellen of remmen de groei ervan af. Ze worden via de mond ingenomen of rechtstreeks in de bloedbaan gebracht met een injectie of een infuus, waarna ze zich door het hele lichaam verspreiden en overal eventuele kankercellen kunnen bereiken.

Andere behandelingen van kanker, zoals chirurgie en radiotherapie, vernietigen of beschadigen kankercellen op een specifieke plaats. Chemotherapie werkt in het hele lichaam.

Chemotherapie kan kankercellen vernietigen die zich verspreid hebben in andere delen van het lichaam. De behandeling tast behalve de kankercellen ook gezonde cellen aan. Daardoor kunnen er tijdelijk bijwerkingen optreden, zoals vermoeidheid, misselijkheid en braken, verminderde eetlust, haarverlies, een ontstoken mond, een verhoogde kans op infecties door een tekort aan witte bloedcellen, een doof of slapend gevoel en/of tintelingen in de handen en voeten.

Bijwerkingen verschillen van persoon tot persoon en hangen o.a. af van de (hoeveelheid) medicijnen en de duur van de behandeling

Vraag je arts vooraf welke bijwerkingen je van jouw behandeling kunt verwachten. Hij kan je raad geven hoe je er het best mee omgaat. In elk geval bestrijden geneesmiddelen alsmaar doeltreffender de ongewenste neveneffecten van chemotherapie.

Chemotherapie is meer en meer een behandeling op maat. Voor elke patiënt bepaalt de arts nauwkeurig welke geneesmiddelen worden toegediend, in welke dosis en op welke manier (via infuus, via de mond ...).

De laatste jaren winnen doelgerichte therapieën (targeted therapies) meer en meer aan belang in de kankerbehandeling. Die worden strikt gezien niet bij de chemotherapie gerekend, hoewel heel wat advies gelijklopend is. Op deze pagina's gaat het enkel over chemotherapie.

Voorbereidende onderzoeken

Vooraleer een kankerbehandeling start, zal je behandelend specialist een aantal onderzoeken (laten) uitvoeren om het stadium van de ziekte te kennen. Hij zal bijvoorbeeld nagaan hoe groot het gezwel is, waar het precies zit, of het in de omliggende organen groeit, of er uitzaaiingen zijn ...

Behandelend team

In het ziekenhuis waar je chemotherapie krijgt, staat een uitgebreid  team medewerkers voor jou klaar. 

Bedoeling van chemotherapie

Artsen gebruiken wel eens de termen curatief, adjuvant, neoadjuvant of palliatief. Die termen zeggen iets over het doel van een behandeling. Chemotherapie kan namelijk een curatieve, adjuvante, neoadjuvante of palliatieve bedoeling hebben. Ze kan ook toegediend worden als onderhoudsbehandeling.

Wil je dit weten, vraag dan uitdrukkelijk aan je arts of je ziekte te genezen is of niet. Zo ben je goed geïnformeerd kun je mee beslissen over het al dan niet voortzetten van de behandeling.

Als je dit wenst te weten, vraag dan uitdrukkelijk aan je arts of jouw ziekte te genezen is of niet, zodat je goed geïnformeerd bent en je mee kunt beslissen over het al dan niet voortzetten van de behandeling. Het is immers zeer belangrijk een curatieve behandeling volledig en op exacte tijdstippen te ondergaan – ook al heb je veel last van bijwerkingen. Soms is chemotherapie de enige behandeling die je krijgt, zonder dat er bijvoorbeeld chirurgie aan voorafgaat. Dat kan onder andere het geval zijn bij leukemie of Hodgkinlymfomen. Vaak wordt chemotherapie echter gecombineerd met chirurgie of radiotherapie, of met allebei.

Chemotherapie wordt soms op hetzelfde moment toegediend als een andere behandeling, bijvoorbeeld radiotherapie. In dat geval spreken we van een concomitante behandeling of concomitante therapie.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 11/12/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Met dank aan prof. dr. Sylvie Rottey (medisch oncoloog UZ Gent) en Patricia Corteel en Stephanie Moulin (oncologisch verpleegkundigen Jan Yperman Ziekenhuis Ieper)
Laatst aangepast op