Woonverzekering

Een woning kopen, bouwen of renoveren houdt altijd een zeker financieel risico in. Om dit risico te beperken kunt u in het Vlaams gewest, wanneer u een hypothecaire lening aangaat, een gratis verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. 

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van maximaal 36 opeenvolgende maanden tussenkomen. In het geval van onvrijwillige werkloosheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van maximaal achttien opeenvolgende maanden tussenkomen.

Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 euro of 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een energiezuinige woning hebben gebouwd en aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen.

Deze verzekering is gratis en voor iedereen interessant!

Het uitgekeerde bedrag kan ook lager zijn, afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat u een beroep hebt gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar.

De woning waarvoor u leent, moet uw enige woning zijn en moet gelegen zijn in het Vlaams gewest. Op het moment van de aanvraag van deze verzekering moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en een beroepsactiviteit uitoefenen. U mag op dat moment niet aan het werk zijn in het kader van de progressieve werkhervatting. De verzekeringskosten worden door het Vlaams gewest gedragen: als aanvrager hoeft u dus geen premie te betalen!

Suggestie

Deze verzekering is gratis en voor iedereen interessant! Test of u er recht op hebt en hoe u ze kunt aanvragen: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be. U moet de verzekering wel aanvragen binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening.

Lees ook meer in de brochure 'Verzekeringen. Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.