Watchful waiting bij chronische lymfatische leukemie (CLL)

Chronische lymfatische leukemie (CLL) kan een zeer traag verloop hebben. Ondervindt u geen of weinig duidelijke klachten, dan is het mogelijk dat uw arts u adviseert om af te wachten en regelmatig te laten controleren hoe de kanker evolueert. 

Deze aanpak wordt in het Engels ook watchful waiting, wait and see of watch and wait genoemd. Wanneer infecties optreden, moeten die wegens de verminderde afweer zeer goed opgevolgd en behandeld worden. Ze kunnen worden bestreden met antibiotica.